Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Xây dựng Trường Cao đẳng Lào Cai thành trường chất lượng cao vào năm 2025

LCĐT - Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức họp bàn nội dung liên quan đến việc xây dựng Trường Cao đẳng Lào Cai thành trường chất lượng cao vào năm 2025.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Lào Cai (theo Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh).

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Trường Cao đẳng Lào Cai đã báo cáo kết quả thực hiện sau sáp nhập và tiến độ xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao. Cụ thể, sau khi sáp nhập (tháng 11/2018), trường đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: Số lượng học sinh, sinh viên được tuyển sinh và đào tạo tăng 288%; quy mô đào tạo mở rộng thêm nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội; thực hiện tái cấu trúc chương trình đào tạo theo hướng chất lượng cao; đã biên soạn và thẩm định 3 chương trình đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế; chú trọng cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư trang - thiết bị đào tạo.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai báo cáo tại cuộc họp.

Nhà trường không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn trường chất lượng cao, trở thành trường chất lượng cao đầu tiên của vùng và khu vực Tây Bắc. Theo Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao, Trường Cao đẳng Lào Cai có 15 tiêu chuẩn xếp mức đạt (chiếm 60%), 10 tiêu chuẩn chưa đạt (chiếm 40%), tổng số điểm đạt được là 60/100 điểm.

Nhà trường cũng đưa ra 3 tiêu chuẩn có thể tự thực hiện được, 5 tiêu chuẩn cần sự hỗ trợ của tỉnh, 2 tiêu chuẩn cần sự hỗ trợ của Trung ương, trong đó, tổng nhu cầu vốn xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2019 – 2025 là hơn 640 tỷ đồng (hiện đã được cấp hơn 229 tỷ đồng).

Để đạt mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Lào Cai thành trường chất lượng cao vào năm 2025, nhà trường đưa ra các kiến nghị, đề xuất về cơ chế chính sách tuyển dụng, đào tạo giảng viên đào tạo nghề; quy hoạch và xây dựng cơ sở vật chất.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến.

Tại cuộc họp, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng đã báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch Trường Cao đẳng Lào Cai tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai sau khi bổ sung thêm 1,5 ha từ Trường THPT Chuyên Lào Cai chuyển về cho Trường Cao đẳng Lào Cai sử dụng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc xây dựng Trường Cao đẳng Lào Cai thành trường chất lượng cao vào năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với những mục tiêu phát triển Trường Cao đẳng Lào Cai qua dự thảo tự đánh giá tiêu chí trường chất lượng cao, tiến tới trường đạt chất lượng cao vào năm 2025 đã đề ra, thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục duy trì và nâng cao hơn các tiêu chuẩn đã đạt được. Đối với những tiêu chuẩn chưa đạt, nhà trường cần xây dựng kế hoạch thực hiện, nhằm hoàn thành đúng thời điểm kiểm định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường Cao đẳng Lào Cai phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng bàn phương án sử dụng hiệu quả diện tích 1,5 ha được bổ sung từ Trường THPT Chuyên Lào Cai chuyển về.

Về kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính cùng các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp thực hiện để xây dựng Trường Cao đẳng Lào Cai thành trường chất lượng cao theo kế hoạch đã đề ra.

 Thanh Huệ - baolaocai.vn