Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Ngày 22/4/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam; Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐTBXH, Ông Nguyễn Công Thành - Phó giám đốc Sở GD và đào tạo, Ông Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục GDNN; 216 hiệu trưởng các trường THCS và 55 hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Huyện, Phòng dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025", UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành  Kế hoạch số 1666/KH-UBND ngày 04/4/2018 về việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy. Các cơ quan ban ngành trong tỉnh đã quyết tâm, đoàn kết để thực Nghị quyết của Tỉnh ủy; đặc biệt chú trọng công  tác phân luồng học sinh sau THCS tham gia học GDNN từ năm 2017 .

 

Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Đại diện Lãnh đạo Sở LĐTBXH, Ông Nguyễn Thùy Phó Giám đốc Sở đã  trình bày báo cáo Công tác phân luồng học sinh và tuyển sinh GDNN năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh. Báo cáo khẳng định: Năm 2018 là năm thứ hai thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh theo các hướng dẫn của Luật GDNN; là năm ngành giáo dục tiếp tục thực hiện quyết liệt trong công tác phân luồng học sinh (PLHS) vào GDNN theo chủ trương của trung ương và của tỉnh.

Trong công tác chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp tích cực trong việc ban hành văn bản điều hành, chỉ đạo các cơ sở giáo dục  trong tỉnh chủ động lập phương án, kế hoạch tuyển sinh và tổ chức đào tạo nói chung, đối với học sinh phân luồng vào GDNN nói riêng khi có Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy.

Nhiều Hội nghị, Hội thảo cấp tỉnh với sự tham gia của các ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, cơ sở GDNN, doanh nghiệp và người lao động để  phổ biến các chủ trương, chính sách về phân luồng học sinh, về đào tạo lao động, giải quyết việc làm; đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp...

Các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề đào tạo theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện việc đăng tải thông tin tuyển sinh lên các trang thông tin của đơn vị, của tỉnh và trang "Thông tin tuyển sinh trung cấp, cao đẳng" của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Kết quả tuyển sinh GDNN năm 2018 đạt 100,3%, tuy nhiên công tác phân luồng đạt tỷ lệ rất thấp là 6% (1.244 học sinh /20.710 học sinh)  so với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS và chỉ đạt 38,4% (1.244 học sinh /3.238 học sinh ) so với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS không vào các trường THPT. Trong khi đó, năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh quyết định tuyển sinh vào lớp 10 là 85% và phân luồng vào GDNN là 15% trên tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

Tỷ lệ học sinh trung cấp, sinh viên cao đẳng sau tốt nghiệp ra trường có việc làm khoảng 70%, tỷ lệ người học các khóa đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng có việc làm bình quân khoảng 65,5%. Những nghề có tỷ lệ người học có việc làm cao (trên 90%) là những nghề thuộc lĩnh vực may mặc, giày da, cơ khí, công nghệ ô tô, nhà hàng, khách sạn. Qua đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 58,51% (đạt 100,02% kế hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo là 23,83% (đạt 101,4% kế hoạch). Hoạt động gắn kết GDNN với doanh nghiệp được đẩy mạnh thông qua ký kết hợp tác đào tạo đặt hàng giữa cơ sở GDNN với các doanh nghiệp.

 Đứng trước thực trạng như vậy trên địa bàn, tỉnh đã đề ra nhiều mục tiêu và giải pháp để đạt mục tiêu theo Nghị quyết 11 của tỉnh ủy: Năm 2019 phấn đấu ít nhất 15% (khoảng 3.247 học sinh) học sinh tốt nghiệp THCS phân luồng vào cơ sở GDNN. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 24,5% vào cuối năm 2019...

 

          Ông Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy Tổng cục GDNN phát biểu tại Hội nghị

             Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy- Tổng cục GDNN khẳng định Hội nghị đúng thời điểm mùa tuyển sinh bắt đầu, qua Hội nghị đã truyền thêm được lòng nhiệt huyết, sự thấu hiểu của các thầy cô đến từ các Trường THCS, THPT trong công tác hướng nghiệp cho học trò của mình; tạo thêm sức mạnh và lòng đam mê cho các em vì học GDNN cũng là một hướng mở thành công cho tương lai của các em. Ông Giang khẳng định Tỉnh Quảng Nam là một trong những đơn vị điển hình, đi đầu trong việc hướng dẫn và tổ chức triển khai Hội nghị này, làm tiền đề cho các cơ sở tại địa bàn các huyện trong tỉnh thực hiện Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tại Thông tư số 07/2019/TT- BLĐTBXH ngày 7/3/2019. Đồng thời, Ông Giang cũng lưu ý trong công tác chỉ đạo thực hiện tại các cơ sở cấp huyện, đến các trường THCS, THPT cần có sự thống nhất để tránh sự chồng chéo, gây khó cho các cơ sở GDNN hoặc các em học sinh khi quyết định lối rẽ tham gia vào học GDNN sau tốt nghiệp THCS. Đặc biệt với Phương hướng, nhiệm vụ đặt ra năm 2019 chắc chắn Tỉnh và các Sở Ban ngành của tỉnh cần phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể tăng cường đôn đốc, giám sát kịp thời để đạt được mục tiêu để ra.

 

 

            Ký kết hợp tác giữa cơ sở GDNN và Doanh nghiệp tại Hội nghị 

 

 

Kết thúc Hội nghị, Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổng kết và chỉ đạo toàn tỉnh cần tập trung vào một số giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học nghề, lập nghiệp; Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; Tổ chức giảng dạy phần văn hóa THPT cho đối tượng tốt nghiệp THCS vào học GDNN có nhu cầu liên thông lên cao đẳng đảm bảo chất lượng và đúng quy định; triển khai các Hội nghị tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trên địa bàn cấp huyện cho học sinh từ đối tượng THCS; Tổ chức đào tạo tại cơ sở GDNN phải gắn kết chặt chẽ, sâu rộng với doanh nghiệp; Các cơ sở GDNN tăng cường tự chủ trong quản lý, điều hành; Tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp lại các cơ sở GDNN. Ông cũng hy vọng rằng toàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất từ chỉ đạo điều hành đến tổ chức thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy, góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trên địa bàn tỉnh./.

 

 

              Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy Tổng cục GDNN.