Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Khai giảng lớp đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội khai giảng lớp đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho 35 học viên là cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội, nhân viên Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol.

                                                   Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu khai mạc lớp đào tạo

Theo kế hoạch, lớp đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 6/7 đến 8/7/2019. Lớp đào tạo nhằm mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, tác phong, thái độ khi thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện cần thiết để xét công nhận và cấp thẻ đánh giá viên. Trong thời gian diễn ra lớp đào tạo, các học viên sẽ được nghe các chuyên gia của Vụ Kỹ năng nghề thuộc Tổng cục trình bày 06 chuyên đề, cụ thể là: Tổng quan về hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; Đánh giá theo năng lực hành nghề; Tổ chức việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; Phân công công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc của Ban giám khảo và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật trong kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; Nguyên tắc, phương pháp chấm điểm bài kiểm tra thực hành trong kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; Hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá bài kiểm tra thực hành trong kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. Kết thúc lớp đào tạo các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

                                                                   Toàn cảnh khai mạc lớp đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, đến nay, công tác đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã đạt được một số kết quả nhất định như: đã xây dựng và ban hành được 191 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; biên soạn được ngân hàng đề thi cho 82 nghề; cấp giấy chứng nhận cho 41 tổ chức đánh giá kỹ năng nghề phân bố tại các vùng miền trọng điểm trên toàn quốc; đã tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho gần 50 nghìn người lao động trong cả nước và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho hơn 38 nghìn lao động. Tuy nhiên, công tác trên vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: năng lực và quy mô đánh giá thấp, các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia chậm được xây dựng, cập nhật theo yêu cầu; số lượng các nghề có ngân hàng đề thi và số lượng các tổ chức đánh giá còn thấp; việc đào tạo, phát triển đội ngũ đánh giá viên còn hạn chế. Để trở thành một đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, ngoài kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đánh giá, thì yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, tác phong, thái độ khi thực hiện nhiệm vụ là rất quan trọng. Ông Nguyễn Chí Trường cho rằng, lớp đào tạo lần này sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực để mở rộng quy mô và phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đồng thời cũng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội về đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, giúp nhà trường vận hành tốt và hoạt động có hiệu quả Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của nhà trường.

                                                                                                                                                                                                                                                                VP TCGDNN