Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục GDNN và HRD Hàn Quốc về Xây dựng hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam (SQ-Net).

Sáng ngày 6/10/2019 tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực (HRD) Hàn Quốc về xây dựng hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia tại Việt nam (SQ-Net). Tham dự và phát biểu chỉ đạo Lễ ký  Thứ trưởng Lê Quân; Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh; Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục giáo dục nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo các trường cao đẳng, các trường cao đẳng có Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.  Về phía Hàn Quốc có ông Mu Jang Byun - Phó Chủ tịch Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc; các đại biểu là đại diện của các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc HRD Hàn Quốc; Cơ quan Thông tin xã hội quốc gia Hàn Quốc; Đơn vị tư vấn của Hàn Quốc; Tham tán Lao động của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại Lễ Ký kết

 Phát biểu Lễ Ký kết, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng Lễ ký kết rất có ý nghĩa vì giúp triển khai một hướng đi trong quá trình đổi mới giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, đó là Việt Nam đang đẩy mạnh công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và dần dần tách công tác đào tạo và công tác thi, cấp chứng chỉ để hình thành một đội ngũ nhân lực có trình độ, có kỹ năng và có các chứng chỉ được thừa nhận bởi các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp quốc tế. Trong quá trình đó thì ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ hiện đại và các kinh nghiệm quốc tế đóng vai trò quan trọng. Thứ trưởng Lê Quân tin tưởng sự hợp tác với Hàn Quốc và cơ quan có kinh nghiệm 20 năm triển khai đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của Hàn Quốc sẽ giúp cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính phủ giao cho.

Hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội để thông qua Bộ Luật Lao động trong đó có những điều khoản quy định việc sử dụng lao động qua đào tạo, quyền lợi của người lao động và quyền lợi của doanh nghiệp, trách nhiệm nghĩa vụ của doanh nghiệp, của người lao động và Chính phủ liên quan đến vấn đề đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực. Sắp tới Bộ LĐTBXH sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, Quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề sử dụng lao động qua đào tạo nên việc đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động đảm bảo thị trường lao động lành mạnh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thời gian qua Bộ LĐTBXH đã chỉ đạo Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho một số nghề, nhưng số lượng và phạm vi còn hạn chế. Sắp tới việc đánh giá kỹ năng nghề đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, các đối tác, các trường để số người được đánh giá và cấp chứng chỉ quốc gia lên tới nhiều chục triệu người.

                                                                                                 Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Hồng Minh phát biểu

Theo ông Mu Jang Byun - Phó Chủ tịch Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, việc xây dựng hệ thống quản lý kỹ năng nghề được ký kết là bước đầu để Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam có thể xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Cơ quan HRD sẽ không ngừng nỗ lực và hỗ trợ tối đa để dự án thành công.

Hàn Quốc cũng là quốc gia có hệ thống giáo dục nghề nghiệp phát triển, hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tiên tiến và phát triển, trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (hệ thống Q-Net). 

Ông Mu Jang Byun, Phó Chủ tịch HRD Hàn Quốc phát biểu tại Lễ ký kết

 Phát biểu tại Lễ Ký kết, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc trong việc hoàn thiện hệ thống đánh giá kỹ năng nghề Việt Nam cũng như ứng dụng CNTT trong hệ thống đánh giá, bồi dưỡng cán bộ quản lý cũng như cán bộ trong hệ thống đánh giá. Hy vọng sự hỗ trợ của bạn sẽ giúp hệ thống đánh giá của Việt Nam tiếp cận với chuẩn của các nước trong khu vực và thế giới.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực ký thỏa thuận hợp tác

Toàn cảnh Lễ ký kết

Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở tin cậy để hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm sớm thiết lập hệ thống quản lý thông tin hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở Việt Nam. Hệ thống hình thành sẽ giúp tăng cường việc quản lý, thống kê thực trạng chất lượng nguồn nhân lực, đánh giá, dự báo kỹ năng trên cơ sở đó để hoạch định, xây dựng chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và những lĩnh vực liên quan khác. Sau thỏa thuận này, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ thực hiện các bước tiếp theo để dự án được triển khai và đi vào thực tiễn.

                                                                                                                                                                                                                           VPTCGDNN