Trang chủ - Tuyển sinh

Nested Applications

Dash Board

Tin bài nổi bật Xem thêm

Dash Board

Giờ hướng nghiệp: Học nghề Gốm Giờ hướng nghiệp: Học nghề Gốm
Nguồn nhân lực nông thôn ở đâu trong thời 4.0? Nguồn nhân lực nông thôn ở đâu trong thời 4.0?
Dạy nghề cho trên 1 triệu lao động nông thôn mỗi năm Dạy nghề cho trên 1 triệu lao động nông thôn mỗi năm
Đào tạo nghề nông thôn gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương Đào tạo nghề nông thôn gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong kỷ nguyên 4.0 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong kỷ nguyên 4.0

Dash Board

Anh 4 Anh 3 Anh 2

Nested Applications

Dash Board

Thông tin Xem thêm
Thông tin về ứng dụng
Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
Chức năng
Nhiệm vụ - Quyền hạn
Các văn bản quy phạm pháp luật
Giới thiệu về chính sách

Dash Board

Chọn trường Xem thêm
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT-HÀN Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn là sự hiện thực hóa món quà trị giá 10 triệu...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐÀO TẠO TOÀN DIỆN VỀ KỸ NĂNG NGHỀ - ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1986, là một trong những trư...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH Trường được phép đào tạo đa ngành: Dược sĩ, Điều Dưỡng, Thú Y - Chăn nuôi, Công nghệ thông tin, Kế t...