Video

Cùng MC Thái Mạnh Thắng khám phá quy trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô nổi tiếng của CĐ Cơ Điện Hà Nội