Video

Lễ trao Huy chương Kỳ thi tay nghề Thế giới Nghề Phay CNC