Chọn nghề

Báo chí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 8 đến 10 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 578,333.33 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 570,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các loại hình báo chí, phương pháp sáng tạo các thể loại báo phát thanh truyền hình, về quay phim, dựng phim, dựng chương trình phát thanh truyền hình. Đồng thời vận dụng được các kiến thức khoa học nhân văn, ngoại ngữ, tin học để tiếp thu kiến thức chuyên môn

Vị trí việc làm của nghề

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm phóng viên, biên tập viên, nhân viên tại các đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương, làm phóng viên, nhân viên tại các cơ quan nhà nước, các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan truyền thông, các sở, bộ, ngành có liên quan đến công tác báo chí

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Các môn học chung:

Chính trị,

Pháp luật,

Giáo dục thể chất,

Giáo dục quốc phòng và an ninh,

Tin học,

Tiếng Anh cơ bản;

Môn học, mô-đun cơ sở:

Cơ sở văn hóa Việt Nam,

Tiếng Việt thực hành,

Cơ sở lý luận báo chí,

Ngôn ngữ báo chí,

Lịch sử báo chí,

Tổ chức cơ quan báo chí;

Môn học, mô-đun chuyên môn:

Công nghệ sản xuất chương trình phát thanh,

Công nghệ sản xuất chương trình truyền hình,

Lao động sáng tạo nhà báo,

Tin phát thanh truyền hình,

Phóng sự phát thanh

truyền hình,

Phỏng vấn,

Luật và đạo đức báo chí,

Phát thanh truyền hình trực tiếp,

Dẫn chương trình;

Thực tập tại cơ sở;

Môn học, mô-đun tự chọn

(chọn 1 trong 2 môn):

Những vấn đề toàn cầu,

Quảng cáo báo chí,

Yêu cầu đối với người học

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. - Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. - Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. - Tự giác trong việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar. - Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. - Thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra, đánh giá.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

a) Kiến thức: Chương trình Cao đẳng, Trung cấp nghề báo chí, chuyên ngành báo phát thanh truyền hình cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí nói chung và báo phát thanh truyền hình nói riêng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp; tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình bao gồm các nội dung kiến thức về khoa học nhân văn, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành báo phát thanh truyền hình, gồm kiến thức nghiệp vụ, phương pháp sáng tạo các thể loại cơ bản của các loại hình báo chí và các kiến thức bổ trợ về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh Chương trình đảm bảo tính liên thông đối với các bậc học cao hơn. b) Kỹ năng: Sau khi học xong chương trình, người học có trình độ Cao đẳng, Trung cấp nghề báo chí, chuyên ngành báo phát thanh truyền hình, có hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, nắm được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các loại hình báo chí, phương pháp sáng tạo các thể loại báo phát thanh truyền hình, về quay phim, dựng phim, dựng chương trình phát thanh truyền hình. Tham gia vào quá trình xây dựng các chuyên mục, chương trình báo chí, truyền thông, sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành phục vụ cho công tác báo chí truyền thông. Ngoài ra, người học vận dụng được các kiến thức khoa học nhân văn, ngoại ngữ, tin học để tiếp thu kiến thức chuyên môn và có khả năng tiếp tục tự học tập nâng cao trình độ

Ai phù hợp với nghề

Học sinh tốt nghiệp THPT đối với đào tạo hệ Cao đẳng và THPT, THCS đối với đào tạo hệ Trung cấp

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Tương đối dễ tìm việc

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Báo chí

Mã nghề Cao đẳng: 6320103

Mã nghề Trung cấp: 5320103

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...