Chọn nghề

Truyền thông đa phương tiện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 8 đến 10 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 2,124,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Truyền thông đa phương tiện để có khả năng sáng tác các tác phẩm Mỹ thuật truyền thông đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vị trí việc làm của nghề

Làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức báo chí, truyền thông như thông tín viên, nhân viên tổ chức sự kiện, nhân viên quảng cáo

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Hình họa; Nguyên lý thị giác; Lịch sử thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện; Đồ họa cơ bản; Mỹ học đại cương; Thiết kế hình hiệu; Thiết kế Website cơ bản; Thiết kế nhân vật 2 chiều; Thiết kế hoạt hình 2 chiều....

Yêu cầu đối với người học

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Có kỹ năng, kỹ thuật sáng tác và thực hiện các tác phẩm Truyền thông đa phương tiện; có khả năng độc lập sáng tạo và tư duy khoa học; biết kết hợp làm việc giữa cá nhân và tập thể trong quy trình sản xuất những sản phẩm mỹ thuật truyền thông.

Ai phù hợp với nghề

Học sinh đam mê nghề

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 43 học viên

Năm 2016: 36 học viên

Năm 2015: 42 học viên

Năm 2014: 37 học viên

Năm 2013: 48 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Truyền thông đa phương tiện

Mã nghề Cao đẳng: 6320106

Mã nghề Trung cấp: 5320106

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...