Chọn nghề

Văn thư - lưu trữ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 415,333.33 VNĐ
Cơ hội: Tương đối thuận lợi

Mô tả nghề

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc trung cấp chuyên nghiệp - Mô tả được quy trình soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến; nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu; quy trình lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan - Trình bày được các nội dung cơ bản về nghiệp vụ: xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu - Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tổ chức quản lý tốt lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Thực hiện thành thạo các tác nghiệp chuyên môn chủ yếu của ngành Văn thư - Lưu trữ: + Triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác văn thư lưu trữ + Thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan + Xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ + Biết sử dụng các trang thiết bị trong công tác văn thư lưu trữ theo hướng hiện đại hóa + Thực hiện quy chế bảo mật - Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học để triển khai các khâu nghiệp vụ văn thư lưu trữ như: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, tra cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức

Vị trí việc làm của nghề

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn thư - Lưu trữ có năng lực làm việc tại văn phòng các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học - Ngoài ra học sinh còn có cơ hội làm việc trong các Trung tâm lưu trữ: trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố; lưu trữ các quận, huyện hoặc làm công việc khác có liên quan đến lĩnh vực hành chính văn phòng - Sinh viên có khả năng tự học, cập nhật kiến thức hoặc có thể học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

-Số lượng môn học: 22

-Khối lượng kiến thức, kỹ năng từng khóa học:

+/ Đối tượng tuyển sinh THPT: 59 Tín chỉ;

+/ Đối tượng tuyển sinh THCS: 63 Tín chỉ

Yêu cầu đối với người học

Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực, có ý thức bảo mật, tác phong cẩn thận, khoa học, nhanh nhẹn, biết giao tiếp đúng mực, lịch sự và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại văn phòng các cơ quan, tổ chức, các trung tâm lưu trữ, phòng lưu trữ, các doanh nghiệp

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Thực hiện thành thạo các tác nghiệp chuyên môn chủ yếu của ngành Văn thư - Lưu trữ: + Triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác văn thư lưu trữ + Thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan + Xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ + Biết sử dụng các trang thiết bị trong công tác văn thư lưu trữ theo hướng hiện đại hóa + Thực hiện quy chế bảo mật - Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học để triển khai các khâu nghiệp vụ văn thư lưu trữ như: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, tra cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Tương đối dễ tìm việc

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Tương đối thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Tương đối thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Từ 5 đến 8 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 16 học viên

Năm 2016: 5 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Văn thư - lưu trữ

Mã nghề Cao đẳng: 6320302

Mã nghề Trung cấp: 5320302

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...