Chọn nghề

Thương mại điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 817,500 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 572,416.67 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thực hiện mua, bán hàng hóa; thực hiện marketing điện tử; thực hiện quy trình vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa; thực hiện các giao dịch thương mại điện tử; thực hiện xây dựng và sử dụng hệ thống mạng máy tính; xử lý ảnh và thiết kế đồ họa; thiết kế và quản trị hệ thống website.

Vị trí việc làm của nghề

Vị trí làm việc của người làm ngành/nghề Thương mại điện tử là làm việc tại các cửa hàng bán buôn, bán lẻ, siêu thị, các phòng nghiệp vụ kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng marketing của các doanh nghiệp. Địa bàn hoạt động của ngành/nghề Thương mại điện tử theo đối tượng khách hàng, phạm vi hoạt động có thể trong nước hoặc ngoài nước.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Quản trị bán hàng trên nền TMĐT; Kinh tế thương mại; Bảo mật trong kinh doanh TMĐT; Quản trị tác nghiệp TMĐT; Thanh toán điện tử; Marketing điện tử; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô;…

Yêu cầu đối với người học

Nắm kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thương mại điện tử; có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về thương mại điện tử, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật để thực hiện công việc; - Có khả năng sáng tạo, ứng dụng các công nghệ để giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong nghiệp vụ của mình. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin trên mạng; Vận dụng được các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại; - Vận dụng các kiến thức về mạng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin...

Ai phù hợp với nghề

Học sinh tốt nghiệp THPT; có đam mê

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 130 học viên

Năm 2016: 140 học viên

Năm 2015: 130 học viên

Năm 2014: 100 học viên

Năm 2013: 100 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Thương mại điện tử

Mã nghề Cao đẳng: 6340122

Mã nghề Trung cấp: 5340122

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...