Chọn nghề

Biên đạo múa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 600,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Biên đạo, dàn dựng mới các tiết mục, chương trình nghệ thuật có loại hình biểu diễn múa; hướng dẫn và tổ chức dàn dựng các chương trình nghệ thuật quy mô nhỏ ở cơ sở.

Vị trí việc làm của nghề

Biên đạo múa cho các đoàn ca múa nhạc, các nhà hát trung ương, địa phương, trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, thành phố, trường mầm non và các nhu cầu khác nhằm phát triển văn hóa - xã hội.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Học sinh được học các môn văn hóa phổ thông, các môn học kiến thức chung, môn cơ sở, môn chuyên ngành.

Giúp học sinh nắm vững đặc điểm, phong cách, kỹ thuật, kỹ xảo của chất liệu múa dân gian dân tộc. Nắm vững nguyên lý cơ bản của chất liệu múa Cổ điển Châu Âu, phương pháp dàn dựng tác phẩm của môn nghệ thuật người biên đạo.

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật múa dân gian Việt Nam tiêu biểu. Có kiến thức cơ bản về hệ thống múa cổ điển châu Âu, nhằm giải phóng cơ thể giúp cho người học tiếp thu tốt hơn hệ thống múa dân gian dân tộc và hệ thống múa khác.

Yêu cầu đối với người học

Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Có khả năng biên đạo và dàn dựng các tác phẩm mới theo hình thức múa đơn, múa đôi, múa tập thể. Có khả năng biên đạo và dàn dựng các tác phẩm múa dân gian và hiện đại với nhiều thể loại khác nhau. Có năng lực quản lý, điều hành xây dựng phong trào văn nghệ, các chương trình nghệ thuật trong hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ sở. Có khả năng biên đạo và dàn dựng múa ở trường học, cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Ai phù hợp với nghề

Những người có các tố chất sau: Yêu âm nhạc, yêu các điệu múa; có năng lực cảm thụ âm nhạc và các chuyển động dựa trên nền nhạc; chuyển động cơ thể vừa dẻo vừa linh hoạt; sức sáng tạo lớn; tư duy nghệ thuật, sắp xếp tốt; chăm chỉ, kiên trì, không ngại khó; sức khỏe dẻo dai; phối hợp, làm việc nhóm tốt...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 12 học viên

Năm 2016: 12 học viên

Năm 2015: 15 học viên

Năm 2014: 17 học viên

Năm 2013: 20 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Biên đạo múa

Mã nghề Cao đẳng: 6210214

Mã nghề Trung cấp: 5210214

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...