Chọn nghề

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 368,333.33 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Đào tạo, phát triển học sinh năng khiếu nghệ thuật bằng nhạc cụ truyền thống (Bầu, Nguyệt, Sáo, Nhị, Thập lục....) có kiến thức và kỹ năng biểu diễn ở trình độ trung cấp.

Vị trí việc làm của nghề

Diễn viên biểu diễn nhạc cụ, cán bộ âm nhạc dân tộc hoặc có thể tiếp tục lên học ở các bậc học cao hơn.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Nhạc cụ truyền thống, Nhạc lý, Ký xướng âm, Hình thức âm nhạc, Hòa tấu…

Yêu cầu đối với người học

Nắm vững kỹ thuật cơ bản về biểu diễn nhạc cụ dân tộc ở trình độ trung cấp. Nắm vững các môn: Xướng âm, ghi âm, nhạc lý cơ bản, hòa thanh, hát dân ca, hòa tấu... Có năng khiếu nghệ thuật; Có niềm đam mê, yêu thích nhạc cụ dân tộc.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Nắm vững kỹ thuật cơ bản về biểu diễn nhạc cụ dân tộc ở trình độ trung cấp, biểu diễn tốt một tác phẩm âm nhạc trên nhạc cụ dân tộc.

Ai phù hợp với nghề

Học sinh từ 11 tuổi trở lên, đối tượng có năng khiếu về văn hóa nghệ thuật.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 33 học viên

Năm 2016: 38 học viên

Năm 2015: 32 học viên

Năm 2014: 22 học viên

Năm 2013: 25 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Mã nghề Cao đẳng: 6210216

Mã nghề Trung cấp: 5210216

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...