Chọn nghề

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 949,230.77 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 1,950,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Về kiến thức: + Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp, vững kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn trong xây dựng. + Vận dụng Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại, đường lối chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và định hướng phát triển Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa vào công tác và đời sống. + Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành như: Phần mềm tính dự toán, AutoCad, Sap, Excel…để tính kết cấu công trình, lập dự toán, lập tiến độ thi công, báo cáo kết quả các công việc. + Vận dụng kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để giải quyết tốt các nội dung liên quan đến những hoạt động công nghệ kỹ thuật xây dựng như: lập kế hoạch, tổ chức biện pháp kỹ thuật thi công, đánh giá các công trình xây dựng để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, giám sát xây dựng và quản lý các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp có quy mô vừa. + Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra. + Cập nhật các quy định về quản lý xây dựng của Nhà nước, của ngành. Về kỹ năng: + Tham gia tư vấn, phản biện, đề xuất các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng các công trình có quy mô vừa. + Xác định nhu cầu nhân lực, vật tư, trang thiết bị, máy móc, kinh phí phục vụ cho thi công xây dựng công trình. + Đọc hiểu bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công; lập dự toán công trình, độc lập triển khai tổ chức thi công những công trình quy mô vừa có kết cấu không phức tạp. Điều phối sử dụng thiết bị, máy thi công, nguồn nhân lực trong những trường hợp thi công cụ thể đảm bảo hợp lý, tiết kiệm và an toàn. + Phân tích, lựa chọn phương án thi công hợp lý; lập được tiến độ xây dựng; đề xuất các biện pháp có hiệu quả; xử lý kịp thời các tình huống kỹ thuật; có khả năng nghiên cứu và cải tiến công nghệ phục vụ thi công xây lắp; triển khai công việc đến các tổ, đội, nhóm trong tổ chức thi công để đạt mục tiêu chất lượng, kinh tế và an toàn. + Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Vị trí việc làm của nghề

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở các vị trí: - Cán bộ kỹ thuật; giám sát thi công; nhân viên phòng kỹ thuật, kế hoạch, dự án... và có thể quản lý tổ, đội sản xuất, thi công xây dựng công trình tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo công nhân xây dựng; - Tự tổ chức tổ, nhóm thợ thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng và khởi tạo doanh nghiệp; - Làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng. Học liên thông lên đại học.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Cấu tạo kiến trúc; Vẽ thiết kế trên máy (autocad); Cơ học kết cấu; Kết cấu Bê tông cốt thép; Kỹ thuật thi công; Tổ chức thi công; Dự toán xây dựng; Kết cấu thép; Kết cấu bê tông cốt thép; Nền móng; Tổ chức quản lý công trình xây dựng; Quản lý dự án; Thực tập trắc địa,…

Yêu cầu đối với người học

- Hệ Cao đăng: Tốt nghiệp THPT - Hệ Trung cấp: Tốt nghiệp THPT hoặc THCS

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Kỹ năng cứng + Lập được các báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, thi công và tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các công trình, dự án xây dựng có qui mô vừa và nhỏ; Tham gia lập Báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, thiết kế và thi công các công trình lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư. + Lập được các báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế mới hoặc thiết kế nâng cấp, sửa chữa các công trình xây dựng nhỏ. Tham gia thiết kế các công trình lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư. + Làm được các hồ sơ thiết kế, lập dự toán, lập kế hoạch vật tư nhân lực, thiết bị kỹ thuật, bố trí mặt bằng, tổ chức thi công và tư vấn giám sát kỹ thuật thi công các công trình vừa và nhỏ, tham gia triển khai công trình xây dựng dưới sự hướng dẫn của kỹ sư theo đúng quy trình kỹ thuật và an toàn lao động. + Sử dụng được các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm để có thể thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp nêu trên và nghiên cứu hay theo học các chương trình cao hơn. - Kỹ năng mềm + Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp + Có khả năng nghiên cứu, cập nhật và vận dụng các tiến bộ khoa học, các qui chuẩn, tiêu chuẩn mới vào các công việc chuyên môn được giao. + Tiếng Anh: Trình độ A2 hoặc tương đương.

Ai phù hợp với nghề

Mọi đối tượng đảm bảo các điều kiện theo quy định của quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 552 học viên

Năm 2016: 635 học viên

Năm 2015: 1002 học viên

Năm 2014: 765 học viên

Năm 2013: 843 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã nghề Cao đẳng: 6510103

Mã nghề Trung cấp: 5510103

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...