Chọn nghề

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 887,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 743,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Giám sát công trình, giám sát thiết kế. Kiểm tra và báo cáo tiến độ thi công; kiểm tra vật liệu xây dựng tại công trường. Giám sát các nhà thầu phụ thi công công trình theo các chi tiết và thông số kỹ thuật đã định sẵn. Làm giá, hồ sơ thầu và công tác thanh quyết toán…

Vị trí việc làm của nghề

- Làm việc tại: các công ty xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát...; Các phòng thí nghiệm về xây dựng; - Kỹ sư thực hành CNKT Công trình xây dựng làm việc tại các vị trí: Nhân viên kỹ thuật, làm nhóm trưởng hay tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật, quản lý, thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng; Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Yêu cầu đối với người học

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề:Tổ chức quản lý, giám sát và thi công các công trình xây dựng; sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực xây dựng. Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công.

Ai phù hợp với nghề

Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên và đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của Nhà trường

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 130 học viên

Năm 2016: 285 học viên

Năm 2015: 442 học viên

Năm 2014: 394 học viên

Năm 2013: 348 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã nghề Cao đẳng: 6510104

Mã nghề Trung cấp: 5510104

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...