Chọn nghề

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 724,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Nghiên cứu, chế tạo bêtông, ximăng, gốm sứ, gạch ngói. Chế tạo cấu kiện đúc sẵn. Kiểm định chất lượng công trình...

Vị trí việc làm của nghề

Kỹ sư thực hành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng làm việc tại các vị trí: Tư vấn giám sát, quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu, thí nghiệm viên và thi công các dự án xây dựng; Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; nhân viên kỹ thuật tại các cơ quan quản lý nhà nước và viện nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng… Làm việc tại các Công ty kiểm định chất lượng công trình, nhà máy sản xuất ximăng, sản xuất gốm sứ xây dựng... Làm việc tại các trạm bơm bêtông, nhà máy sản xuất cấu kiện đúc sẵn...

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Yêu cầu đối với người học

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý dự án, sản xuất, kinh doanh; tư vấn, giám sát, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình và thi công các dự án công trình.

Ai phù hợp với nghề

Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên và đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của Nhà trường

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 2 học viên

Năm 2016: 23 học viên

Năm 2015: 23 học viên

Năm 2014: 20 học viên

Năm 2013: 8 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã nghề Cao đẳng: 6510105

Mã nghề Trung cấp: 5510105

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...