Chọn nghề

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 969,400 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 584,333.33 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Về kiến thức: + Có kiến thức nền tảng về công nghệ điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật điện và an toàn lao động; về nguyên lý chi tiết máy và cơ khí học, cấu trúc máy tính; + Có kiến thức rộng về điện tử công suất, điện tử tương tự, điều khiển thủy lực, khí nén để vận dụng tính toán, thiết kế, phân tích, vận hành các mạch điểu khiển, robot công nghiệp; + Có kiến thức cơ bản về lập trình PLC để điều khiển tự động các thiết bị, các hệ thống điều khiển tự động; vi điều khiển để thiết kế, lập trình ứng dụng nhỏ; + Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật để vận dụng vào công việc, và các hoạt động liên quan đến ngành nghề được học; + Sử dụng được các phần mềm tin học ứng dụng trong ngành nghề như: Protuse, Orcard, Psim, MATLAB,... Sử dụng tin học văn phòng ở mức cơ bản để tìm tài liệu phục vụ ngành nghề. - Về kỹ năng: + Có kỹ năng cơ bản vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điều khiển, dây chuyền trong công nghệ điều khiển + Có kỹ năng cơ bản về lập trình PLC để điều khiển tự động các thiết bị, các hệ thống điều khiển tự động, các dây chuyền sản xuất trong các xí nghiệp công nghiệp; + Xử lý kỹ thuật, xây dựng được các quy trình về điều khiển vận hành trong phạm vi cụm và bộ phận của thiết bị máy công nghiệp; + Thực hiện các quy trình về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. + Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổ chức và làm việc nhóm; + Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Vị trí việc làm của nghề

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các vị trí: - Cán bộ kỹ thuật phụ trách các công việc liên quan đến điều khiển, vận hành hệ thống; xây lắp, vận hành, bảo trì các thiết bị và hệ thống điều khiển và tự động hóa, hệ thống điện, điện công nghiệp, điện tử; các dây chuyền sản xuất tự động tại các cơ quan quản lý, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao thuộc ngành điều khiển và tự động hóa; - Có thể tự phát triển doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa; Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động hóa…

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Lý thuyết mạch; Kỹ thuật an toàn điện; Máy điện; Kỹ thuật số - tương tự; Đo lường điện; Kỹ thuật cảm biến; Bảo trì, sửa chữa khí cụ điện; Điện tử công suất; Lý thuyết điều khiển tự động; Mạng truyền thông; Điều khiển quá trình công nghệ; Điều khiển lập trình PLC1; Lắp ráp mạch điện tử; Bảo trì và sữa chữa máy điên; Trang bị điện trên máy công cụ; Vi điều khiển 1; Điều khiển Hệ thống khí nén - thủy lực; Thiết kế mạch điện trên máy tính; Bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện máy công cụ, máy nâng; Tiếng Anh chuyên ngành; Thiết bị và hệ thống tự động sản xuất 1; Điều khiển lập trình Biến tần; Điều khiển lập trình PLC2; Thiết bị và hệ thống tự động sản xuất 2; Vi điều khiển 2; Vận hành mạch điện máy công cụ, máy nâng; Thực tập tốt nghiệp.

Yêu cầu đối với người học

- Có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm công dân; - Có lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp; sáng tạo trong công việc; - Có thái độ hợp tác, cầu tiến, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy độc lập. - Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc hoặc vấn đề phức tạp trong điều kiện thay đổi; - Giám sát được người khác làm việc và chịu trách nhiệm về công việc của nhóm và của cá nhân; - Đánh giá được công việc hoàn thành của nhóm và của các thành viên trong nhóm.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Nhận dạng, phân loại, lựa chọn và sử dụng được các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển; - Vẽ mạch và lắp ráp được các mạch điện tử cơ bản; - Vẽ được sơ đồ nối các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi; - Đấu nối và vận hành được các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi; - Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng; - Lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển; - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ mạch điều khiển; - Vận hành được các thiết bị, dây chuyền sản xuất và hệ thống tự động; - Áp dụng được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa; - Sử dụng được tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị tự động bằng tiếng Anh; - Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Ai phù hợp với nghề

Nam giới và nữ giới; Sinh viên năng động, thích khám phá và chịu học hỏi; Có khả năng lập trình và thích thử thách.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 590 học viên

Năm 2016: 484 học viên

Năm 2015: 330 học viên

Năm 2014: 397 học viên

Năm 2013: 335 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã nghề Cao đẳng: 6510305

Mã nghề Trung cấp: 5510305

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...