Chọn nghề

Nhạc Jazz
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 410,000 VNĐ
Cơ hội: Tương đối thuận lợi

Mô tả nghề

- Đào tạo đội ngũ nhạc công Trống jazz chuyên nghiệp, có phẩm chất và năng lực nhất định để trở thành nhân tố trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở các cơ quan văn hóa và các phong trào ca nhạc ở địa phương - Thành thạo các kỹ thuật về Trống jazz - Làm chủ bộ gõ trong các chương trình ca nhạc

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Đảm nhận được vai trò nhạc công ở các đoàn ca múa nhạc, phong trào văn nghệ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tham gia biểu diễn ở các câu lạc bộ, sân khấu ca nhạc,…

Vị trí việc làm của nghề

- Cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền tại các Trung tâm Văn hóa Thông tin và các Phòng văn hóa thành phố, huyện, xã, phường - Đảm nhiệm vai trò nhạc công tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp hay các phong trào ca nhạc tự do ở địa phương

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

1 Lý thuyết âm nhạc cơ bản

2 Ký xướng âm

3 Lịch sử âm nhạc Thế giới và Việt Nam

4 Hòa âm

5 Hình thức âm nhạc

6 Sáng tác ca khúc

7 Trống jazz

8 Tin học chuyên ngành (Encore)

9 Thực tập chuyên ngành

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Xử lý kỹ thuật và làm chủ được 2 tay, 2 chân trong quá trình biểu diễn solo hoặc hòa tấu - Vận dụng linh hoạt các âm hình tiết tấu, tiết điệu, đồng thời biết ứng tác tạo"điểm nhấn"gây hiệu quả tích cực cho tác phẩm âm nhạc - Có khả năng ngẫu hứng trên nền tiết điệu cho sẵn, nhằm tạo cao trào cho tác phẩm âm nhạc, lôi cuốn sự chú ý của người nghe

Ai phù hợp với nghề

Học sinh đã tốt nghiệp THCS

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Tương đối dễ tìm việc

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Tương đối thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Tương đối thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Từ 5 đến 8 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 3 học viên

Năm 2016: 6 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Nhạc Jazz

Mã nghề Cao đẳng: 6210222

Mã nghề Trung cấp: 5210222

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...