Chọn nghề

Công nghệ mạ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 8 đến 10 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 610,000 VNĐ
Cơ hội: Trung bình

Mô tả nghề

“Công nghệ mạ” là ngành/nghề tạo ra trên bề mặt kim loại hay phi kim loại một lớp kim loại khác để bảo vệ ăn mòn cho kim loại hoặc tạo ra các tính chất khác cho bề mặt vật mạ: bóng sáng, cứng, từ tính, trang sức… Quá trình mạ được thực hiện ở các dây chuyền công nghệ cụ thể, phù hợp với từng tính chất, chức năng của lớp mạ. Trong mỗi lớp mạ có sử dụng các máy, thiết bị và hoá chất riêng thích hợp cho từng loại quy trình mạ. Đặc điểm chung của các quy trình mạ kim loại là tiếp xúc với nhiều loại hoá chất, nhiệt độ cao, dòng điện lớn và dễ cháy nổ. Trong môi trường phát sinh nhiều bụi kim loại, hơi hoá chất dễ gây ô nhiễm môi trường. Lớp mạ có thể tạo ra bằng phương pháp điện hoá hoặc hoá học trên nền kim loại hoặc phi kim loại. Các lớp mạ thường gặp như: đồng, kẽm, niken, crom, thiếc, bạc, vàng, hợp kim Cu – Zn, Cu – Sn, và mỗi lớp có tính chất và phạm vi ứng dụng riêng.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thực hiện quy trình mạ đạt tiêu chuẩn sản phẩm, có hiệu quả và phù hợp với cấp trình độ được đào tạo; pha chế các dung dịch sử dụng cho một lớp mạ, vận hành được hệ thống máy, thiết bị trong dây chuyền mạ; nhận biết và xử lý các sự cố xảy ra trong quy trình mạ; thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng các máy móc và thiết bị theo đúng quy định; thực hiện công việc kiểm tra và đánh giá chất lượng của lớp mạ.

Vị trí việc làm của nghề

Người có chuyên môn về Công nghệ mạ làm việc trong các dây chuyền mạ, các xưởng gia công, sửa chữa của các công ty, doanh nghiệp có liên quan đến công nghệ mạ.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Trung bình

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Trung bình

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Trung bình

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Từ 8 đến 10 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ mạ

Mã nghề Cao đẳng: 6510410

Mã nghề Trung cấp: 5510410

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...