Chọn nghề

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 587,500 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thiết kế, xây lắp, quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, tưới tiêu, cấp, thoát nước; viên vận hành trạm bơm tưới, tiêu hoặc cấp, thoát nước, tư vấn và chuyển giao công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước.

Vị trí việc làm của nghề

Người có chuyên môn về Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước có thể làm việc ở các cơ sở quy hoạch, thiết kế, xây lắp, quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, tưới tiêu, cấp, thoát nước; cán bộ, nhân viên vận hành trạm bơm tưới, tiêu hoặc cấp, thoát nước, tư vấn và chuyển giao công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Sức bền vật liệu; Trắc địa; Thực tập trắc địa; Vẽ kỹ thuật; Cơ học chất lỏng; Thủy lực công trình; Địa kỹ thuật; Vật liệu xây dựng; Cơ học kết cấu; Khoa học đất; Thủy văn công trình; Kết cấu bê tông cốt thép; Thuỷ công; Quy hoạch và phát triển nông thôn; Kỹ thuật tài nguyên nước; Tin ứng dụng; Thuỷ nông; Đồ án thuỷ nông; Công trình trên hệ thống thủy lợi; Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi; Thi công; Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi; Đồ án quản lý KTCTTL; Thực tập quản lý KTCTTL.

Yêu cầu đối với người học

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Phải đảm bảo các điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Kỹ năng cứng + Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, ngành và kiến thức về khoa học xã hội để giải quyết hiệu quả các vấn đề chuyên môn thuộc ngành. + Có khả năng thiết kế toàn bộ hay từng hạng mục công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên nước nhằm đạt được các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, đạo lý, sức khoẻ và an toàn lao động và đảm bảo phát triển bền vững. + Có kiến thức cơ bản đủ rộng để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu; hiểu được sự cần thiết và có khả năng tự học suốt đời. + Có khả năng sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm v.v để có thể nghiên cứu hay theo học các chương trình cao hơn. + Có khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước. - Kỹ năng mềm + Có khả năng hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành; + Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, về các vấn đề đương đại; + Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp; + Tiếng Anh: Trình độ A2 hoặc tương đương.

Ai phù hợp với nghề

Mọi đối tượng đảm bảo các điều kiện theo quy định của quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Mã nghề Cao đẳng: 6510422

Mã nghề Trung cấp: 5510422

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...