Chọn nghề

Sản xuất xi măng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Học phí Trung cấp/ tháng: 770,000 VNĐ
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

“Vận hành thiết bị sản xuất xi măng” là ngành/nghề vận hành thiết bị ở trong dây chuyền vận hành thiết bị sản xuất xi măng gồm tạo bột phối liệu; nung và làm nguội clinker; nghiền xi măng; đóng bao và xuất sản phẩm.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận hành thiết bị gia công nguyên liệu; vận hành các thiết bị vận chuyển; vận hành các thiết bị gia công nguyên liệu; vận hành thiết bị rải nguyên liệu; vận hành thiết bị rút liệu; vận hành các thiết bị nghiền; vận hành thiết bị phân ly; vận hành tháp trao đổi nhiệt và tiền nung; vận hành lò nung clinker; vận hành thiết bị làm nguội Clinker; vận hành thiết bị quạt và các thiết bị làm sạch khí công nghiệp; vận hành thiết bị đóng bao xi măng; vận hành thiết bị xuất sản phẩm clinker và xi măng; vận hành trung tâm điều khiển cục bộ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

Vị trí việc làm của nghề

Người hành nghề Vận hành thiết bị sản xuất xi măng được bố trí làm việc trực tiếp tại các phõn xưởng nhà máy sản xuất xi măng hoặc trung tâm điều khiển cục bộ, vận hành thiết bị ở trong dây chuyền sản xuất xi măng.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Sản xuất xi măng

Mã nghề Cao đẳng: 6510514

Mã nghề Trung cấp: 5510514

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...