Chọn nghề

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 552,500 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 605,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

“Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình cầu đường bộ” là ngành/nghề thực hiện các công việc: lấy mẫu vật liệu; đo đạc, thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, hỗn hợp vật liệu xây dựng; thử nghiệm kết cấu công trình; kiểm tra chất lượng cầu trên đường bộ và đường bộ theo đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo kết quả chính xác, làm việc an toàn và đúng thời gian yêu cầu.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo đạc, các dụng cụ thiết bị thí nghiệm và thử nghiệm của nghề. Thực hiện các thí nghiệm và kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, thử nghiệm kết cấu công trình đúng quy trình. Báo cáo kết quả thí nghiệm, giúp chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu xây dựng đưa ra quyết định chính xác về chất lượng vật liệu và chất lượng công trình. Thực hiện an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Vị trí việc làm của nghề

Người hành nghề làm việc như một nhân viên kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật của công ty, xí nghiệp hoặc tại công trường xây dựng cầu đường bộ. Công việc được tiến hành trong phòng thí nghiệm, ngoài hiện trường xây dựng cầu đường bộ, tại nơi sản xuất, khai thác vật liệu. Trong môi trường làm việc, người hành nghề phải tiếp xúc với khói bụi, các chất khí độc hại, luôn tiềm ẩn các diễn biến phát sinh sự cố mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp, người hành nghề cần có đủ sức khỏe, phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Vẽ kỹ thuật; Cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện; An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; Vật liệu xây dựng; Địa chất – Cơ đất; Thường thức cầu đường; Thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm; Thí nghiệm đá; Thí nghiệm cát; Thí nghiệm xi măng; Thí nghiệm bi tum; Thí nghiệm nhũ tương; Thí nghiệm vữa xi măng; Thí nghiệm bê tông xi măng; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thí nghiệm kim loại và mối hàn; Thí nghiệm kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ; Bảo quản, hiệu chỉnh dụng cụ thí nghiệm; Thực tập tay nghề cơ bản thí nghiệm kiểm tra chất lượng đường bộ.

Yêu cầu đối với người học

- Hệ cao đẳng: Học sinh trung học phổ thông - Hệ trung cấp: Học sinh trung học cơ sở

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Có kiến thức nền tảng cơ bản phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng giải quyết các vấn đề: Quản lý khai thác hệ thống giao thông vận tải; quản lý, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thí nghiệm kiểm định chất lượng thi công các dự án cầu và đường bộ.

Ai phù hợp với nghề

Nam giới

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Mã nghề Cao đẳng: 6510606

Mã nghề Trung cấp: 5510606

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...