Chọn nghề

Biên tập và dàn dựng ca, múa, nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 10 đến 12 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 300,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Chương trình đào tạo ngành Biên tập và dàn dựng ca múa nhạc trình độ Trung cấp nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp ca múa nhạc, tổ chức các hội thi, hội diễn, ca múa nhạc, sự kiện, … đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành công cụ sắc bén trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và giải trí của xã hội có tính nghệ thuật cao.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Tổ chức dàn dựng các chương trình, hội thi, hội diễn và các hoạt động văn hóa, các sự kiện, văn nghệ quần chúng vừa và nhỏ tại cơ sở. - Trình diễn tiết mục văn nghệ trong các hoạt động tuyên truyền; - Biên tập chương trình và tổ chức hội nghị nghiệp vụ, hội thi văn hóa, văn nghệ quần chúng, tham mưu với chính quyền địa phương trong công tác biên soạn nội dung và hình thức tuyên truyền; - Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin về các vấn đề thuộc chuyên ngành biên tập và dàn dựng nghệ thuật.

Vị trí việc làm của nghề

Trung tâm văn hóa, sở văn hóa, trung tâm tổ chức sự kiện, các cơ quan hành chính sự nghiệp khác.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Biên tập và Dàn dựng chương trình ca, múa, nhạc; Múa dân gian các dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật tự chọn; Hát dân ca; Kỹ năng viết kịch bản; Tổ chức đạo diễn sự kiện lễ hội; Đạo diễn âm thanh ánh sáng; Hóa trang; Trang trí sân khấu; Kỹ năng dẫn chương trình...

Yêu cầu đối với người học

Năng động, sáng tạo, tư duy tưởng tượng phong phú và đam mê với nghệ thuật.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Diễn viên, nhà biên đạo và dàn dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật bán chuyên nghiệp; tổ chức các sự kiện vừa và nhỏ; xây dựng được các chương trình nghệ thuật khác.

Ai phù hợp với nghề

Có năng khiếu nghệ thuật, tư duy tổng hợp, năng động, mạnh dạn và yêu thích nghệ thuật.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Biên tập và dàn dựng ca, múa, nhạc

Mã nghề Trung cấp: 5210229

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...