Chọn nghề

Công nghệ in
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 700,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 620,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Ngành in là một ngành công nghiệp sản xuất đặc thù, trước kia do Nhà nước độc quyền sản xuất, ngày nay đã được xã hội hóa một phần. Sản phẩm của ngành in bao gồm: sách, báo, tạp chí, lịch, cataloge, tem nhãn, bao bì hàng hóa và các loại giấy tờ đặc biệt.v.v. Ngành in Việt nam hiện nay bao gồm: doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI, công ty cổ phần, công ty TNHH. Công nghệsử dụng gồmin offset; in flexo; in ống đồng; in kỹ thuật số... Ngành Công nghệ in bao gồm các phần: Kỹ thuật chế bản in; Kỹ thuật in trên các máy in và Kỹ thuật sử dụng các máy gia công sau in để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Các thiết bị sử dụng trong sản xuất phần lớn đều tự động và quá trình sản xuất ít gây ô nhiễm môi trường và độc hại cho người lao động, công việc nhẹ nhàng ổn định. Mức tiền lương vào khoảng trung bình khá so với xã hội. Ngành in hiện nay đang rất thiếu lao động, đặc biệt là lao động đã qua đào tạo. Trong quá trình học, học sinh được học những kiến thức cơ bản nhất của công nghệ in và được thực hành trên các máy, thiết bị đang dùng phổ biến trong sản xuất in hiện nay.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Sử dụng, khai thác thiết bị sản xuất in - Quản lý, điều hành sản xuất in. - Quản lý vật tư, thiết bị in - Quản lý chất lượng sản phẩm in

Vị trí việc làm của nghề

- Công nhân vận hành thiết bị in - Cán bộ quản lý ở cấp độ phân xưởng hoặc tổ nhóm sản xuất - Cán bộ quản lý kĩ thuật, quản lý chất lượng

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

In đại cương, Vật liệu in, Lý thuyết màu, Chế tạo khuôn in, Chế bản điện tử, Công nghệ in, Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm, Công nghệ gia công bao bì, quản trị chất lượng in, Quản lý sản xuất in.

Yêu cầu đối với người học

Cần cù, chịu khó, chăm chỉ. Có khả năng tự học tập và nghiên cứu

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Vận hành và sử dụng được các thiết bị sản xuất in. - Quản lý và điều hành sản xuất ở cấp độ phân xưởng hoặc tổ nhóm - Quản lý được chất lượng in - Sử dụng và bảo quản vật tư in đúng yêu cầu kĩ thuật - Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Ai phù hợp với nghề

Nam, nữ có tính cần cù, chịu khó, yêu lao động.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Tương đối thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Từ 5 đến 8 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ in

Mã nghề Cao đẳng: 6510802

Mã nghề Trung cấp: 5510802

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...