Chọn nghề

Kỹ thuật điêu khắc gỗ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 10 đến 12 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 500,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 470,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đào tạo cán bộ Mỹ thuật ngành Điêu khắc có trình độ, có khả năng phục vụ các hoạt động Mỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị và địa phương với các công việc như: Thực hiện các mẫu tượng tròn, tượng đài, phù điêu, sáng tạo các sản phẩm lưu niệm điêu khắc có giá trị mỹ thuật, hướng dẫn các phong trào mỹ thuật ở cơ sở.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Thành lập cơ sở điêu khắc chuyên phù điêu, tượng tròn, trang trí sân vườn; - Sáng tạo các sản phẩm lưu niệm điêu khắc có giá trị Mỹ thuật; - Thiết kế mẫu Biểu tượng, Phù điêu trang trí; - Thực hiện mẫu tượng, tượng đài, tượng tròn; - Hướng dẫn các phong trào mỹ thuật ở cơ sở; - Làm việc ở các phân xưởng điêu khắc nghệ thuật, công ty gốm sứ, công ty Đá, Công ty đúc đồng...

Vị trí việc làm của nghề

- Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ: Kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất; - Làm việc trong các cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ tại các làng nghề: Kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó; - Thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ, phù điêu; - Làm cán bộ tại các Câu Lạc Bộ, Nhà Văn hóa thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa Quận, Huyện và các Trường Tiểu học…

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Vẽ mỹ thuật; Vật liệu; Mỹ học đại cương; Giải phẫu; Luật xa gần; Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam - Thế giới; Hình họa; Trang trí; Ký họa; Điêu khắc; Tượng tròn; Phù điêu; Photoshop; Corel Draw; Thực tập chuyên ngành…

Yêu cầu đối với người học

Tốt nghiệp THCS và yêu thích ngành học.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Điêu khắc gỗ + Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ; + Mài được các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; + Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ; + Sử dụng được các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ; + Điêu khắc được các loại hoa văn, phù điêu, con giống theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật; + Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo kỹ thuật và kỹ thuật; + Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, các cơ sở sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ. - Chế tác tượng tròn và phù điêu: + Về tượng tròn: Thực hiện được tượng chân dung, tượng toàn thân, tượng trang trí. + Về phù điêu: Thực hiện được bố cục sinh hoạt đơn giản. (Với các chất liệu: đất sét, gỗ, đá…) - Sáng tạo sản phẩm điêu khắc lưu niệm. - Thi công tượng và phù điêu (thực hiện được các tác phẩm điêu khắc ở các mức độ khác nhau, từ tượng chân dung đến tượng đài).

Ai phù hợp với nghề

Học sinh đã tốt nghiệp THCS

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 6 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 7 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã nghề Cao đẳng: 6210101

Mã nghề Trung cấp: 5210101

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...