Chọn nghề

Kỹ thuật máy nông nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 992,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy kéo; - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy làm đất; - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy gieo trồng; - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy chăm sóc; - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch; - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy chăn nuôi; - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy chế biến; - Bảo dưỡng, sửa chữa xe gắn máy; - Bảo dưỡng, sửa chữa xe gắn máy; - Gia công cơ khí (Tiện).

Vị trí việc làm của nghề

- Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị máy nông nghiệp; - Có khả năng tự tạo việc làm: mua bán, sửa chữa các loại máy nông nghiệp như máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy xới,...; - Xuất khẩu lao động.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

- Chính trị; Pháp luật; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Tin học; Ngoại ngữ; Các môn học, mô đun chuyên môn.

- Môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở: Kỹ thuật điện - điện tử; Vật liệu cơ khí; Cơ kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật; Dung sai - kỹ thuật đo; Thực tập nguội; Thực tập hàn; Nhập môn nghề kỹ thuật máy nông nghiệp.

- Môn học, mô đun chuyên môn nghề: Kỹ thuật chung về máy nông nghiệp; Bảo dưỡng - sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống phân phối khí; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống khởi động - đánh lửa; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống trang bị điện máy nông nghiệp; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống thủy lực trên máy nông nghiệp; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống truyền lực; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống di chuyển; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống lái; Bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống phanh; Vận hành và sửa chữa liên hợp máy làm đất; Vận hành và sửa chữa máy gieo trồng; Vận hành và sửa chữa máy chăm sóc; Vận hành và sửa chữa máy thu hoạch; Thực tập tốt nghiệp.

- Môn học, mô-đun tự chọn: Vận hành và sửa chữa máy chế biến nông sản.

Yêu cầu đối với người học

- Tốt nghiệp THPT - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tác phong làm việc công nghiệp. - Có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp. - Có tinh thần tự học, rèn luyện nâng cao trình độ. - Có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa một số loại máy như: máy kéo, máy ủi, máy kober, liên hợp máy làm đất (máy cày, máy bừa, …), máy cấy, máy gieo hạt, máy bơm nước, máy phun thuốc, máy gặt đập liên hợp, máy xay sát, máy xấy nông sản, máy ấp trứng gia cầm.

Ai phù hợp với nghề

Mọi đối tượng, đủ sức khỏe, năng lực chuyên môn.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 18 học viên

Năm 2015: 9 học viên

Năm 2014: 9 học viên

Năm 2013: 9 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Mã nghề Cao đẳng: 6520102

Mã nghề Trung cấp: 5520102

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...