Chọn nghề

Gia công và lắp dựng kết cấu thép
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

“Gia công và lắp dựng kết cấu thép” là ngành/nghề cơ khí - sử dụng các dụng cụ và thiết bị của nhiều lĩnh vực như: gia công phôi, nguội, gò, hàn, cắt gọt, bảo quản, thẩm mỹ… để tiến hành gia công hoàn chỉnh các sản phẩm là các kết cấu thép, sau đó tiến hành khảo sát các yếu tố mặt bằng công trình, sử dụng các thiết bị đo kiểm nâng hạ để lắp ráp các kết cấu thép đó thành công trình kỹ thuật.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Người làm Gia công và lắp dựng kết cấu thép thường đảm nhiệm các nhiệm vụ chủ yếu như: chuẩn bị vật liệu và phương tiện; chuẩn bị mặt bằng sản xuất; gia công chi tiết; định hình cụm chi tiết; hoàn thiện kết cấu; lắp dựng kết cấu; thực hiện an toàn cho người và thiết bị; phát triển nhân lực nghề nghiệp.

Vị trí việc làm của nghề

Người hành nghề Gia công và lắp dựng kết cấu thép thường được bố trí công việc ở nhiều vị trí như: trong phân xưởng cơ khí; làm việc tại các công trình của ngành xây dựng, giao thông, công nghiệp... Công việc có thể diễn ra trên mặt đất, trong lòng đất, trên cao hoặc dưới nước…

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Gia công và lắp dựng kết cấu thép

Mã nghề Cao đẳng: 6520107

Mã nghề Trung cấp: 5520107

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...