Chọn nghề

Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Học phí Cao đẳng/ tháng: 430,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 430,000 VNĐ
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

“Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ” là một trong những ngành/nghề áp dụng trong công nghệ đóng tàu thuỷ, người hành nghề phải thực hiện công việc trong các phân xưởng, các khoang, két trên tàu với không gian chật hẹp, kỹ thuật phức tạp và phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của các cơ quan đăng kiểm như: TCVN 6259-7:1997, NK (tiêu chẩn đăng kiểm Nhật Bản), IMO (tiêu chuẩn của Hiệp hội vận tải Anh), ISO 9001-2000, trong điều kiện luôn luôn phải cập nhật các công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành hiện nay và trong tương lai.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Gia công hệ thống ống có áp lực vừa và thấp. Gia công hệ thống ống có áp lực cao. Gia công phụ kiện ống. Lắp ráp hệ thống hút khô và dằn tàu. Lắp ráp hệ thống ống phục vụ động cơ Diesel. Lắp ráp hệ thống chữa cháy. Lắp ráp hệ thống nước sinh hoạt. Lắp ráp hệ thống ống thuỷ lực, khí nén phục vụ thiết bị boong. Lắp ráp hệ thống ống làm hàng trên tàu chuyên dụng. Lắp ráp các hệ thống ống khác. Sửa chữa thiết bị đường ống. Sửa chữa ống và phụ kiện đường ống. Thử hệ thống ống toàn tàu.

Vị trí việc làm của nghề

Đang cập nhật...

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Gia công lắp ráp hệ thống ống tàu thủy

Mã nghề Cao đẳng: 6520109

Mã nghề Trung cấp: 5520109

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...