Chọn nghề

Lắp đặt thiết bị lạnh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 1,152,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 1,033,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Chuẩn bị các điều kiện cho lắp đặt; lắp đặt cụm máy nén; lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt, van tiết lưu; lắp đặt hệ thống đường ống; lắp đặt các thiết bị phụ; lắp đặt hệ thống điện; hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống; bảo trì, bảo hành hệ thống.

Vị trí việc làm của nghề

Người hành nghề Lắp đặt thiết bị lạnh có thể làm việc ở các vị trí: cán bộ kỹ thuật tại các khu công nghiệp, cơ sở dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm, các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh; trực tiếp tham gia thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh tại các doanh nghiệp; tham gia trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh...

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 85 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Lắp đặt thiết bị lạnh

Mã nghề Cao đẳng: 6520114

Mã nghề Trung cấp: 5520114

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...