Chọn nghề

Sửa chữa máy nâng chuyển
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Người hành nghề Sửa chữa máy nâng chuyển bao gồm: tháo, kiểm tra chất lượng, phân loại các cụm, cơ cấu và chi tiết máy; lắp cụm, cơ cấu, tổng thành; thử cụm, cơ cấu, tổng thành và chạy rà máy nâng chuyển; đánh giá chất lượng máy sau bảo dưỡng sửa chữa; tháo, lắp đặt máy vào vị trí sản xuất; tổ chức quá trình sửa chữa bảo dưỡng; thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Sửa chữa máy nâng chuyển thường được bố trí làm việc trong các nhà máy, xưởng sửa chữa cơ khí, các công trình xây lắp, kho bãi, bến cảng...

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Sửa chữa máy nâng chuyển

Mã nghề Cao đẳng: 6520145

Mã nghề Trung cấp: 5520145

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...