Chọn nghề

Bảo trì và sửa chữa ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 8 đến 10 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 777,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

+ Áp dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào chuyên môn nghề sửa chữa động cơ ô tô + Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống, cơ cấu trong động cơ ô tô + Độc được cách đọc bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành sửa chữa động cơ ô tô + Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ ô tô + Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề sửa chữa động cơ ô tô + Trình bày được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp

Vị trí việc làm của nghề

- Thợ bảo dưỡng và sửa chữa động cơ ô tô - Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng của các hãng ô tô - Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô - Cơ sở kinh doanh vật tư, phụ tùng động cơ ô tô

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Các môn học kỹ thuật cơ sở MH 01 Vật liệu cơ khí MH 02 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật MH 03 Vẽ kỹ thuật MH 04 An toàn lao động II Mô đun chuyên môn nghề MĐ 01 Kỹ thuật chung về ô tô, công nghệ sửa chữa và các cấp bảo dưỡng, sửa chữa MĐ 02 Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ MĐ 03 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí MĐ 04 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát MĐ 05 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng MĐ 06 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel MĐ 07 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện động cơ ô tô

Yêu cầu đối với người học

Những người có trình độ học vấn và có đủ sức khoẻ phù hợp với nghề cần học đều được tuyển sinh học nghề trình độ Sơ cấp

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

+ Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề sửa chữa động cơ ô tô + Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong động cơ ô tô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động

Ai phù hợp với nghề

Những người có trình độ học vấn và có đủ sức khoẻ phù hợp với nghề cần học

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 173 học viên

Năm 2016: 101 học viên

Năm 2015: 102 học viên

Năm 2014: 62 học viên

Năm 2013: 74 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Bảo trì và sửa chữa ô tô

Mã nghề Trung cấp: 5520159

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...