Chọn nghề

Bảo trì và sửa chữa xe máy
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

+ Sử dụng, bảo quản được dụng cụ, đồ nghề trong quá trình sửa chữa; + Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng của động cơ và xe gắn máy + Bảo trì bảo dưỡng xe gắn máy + Xác định nhanh chóng các hư hỏng của các loại xe, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục

Vị trí việc làm của nghề

Học sinh tốt nghiệp trình độ sơ cấp sửa chữa xe máy làm việc được ở các dây truyền lắp ráp xe máy thuộc các xí nghiệp hoặc nhà máy sản xuất xe máy, làm việc được ở các cửa hàng sửa chữa xe máy Tự tạo việc làm (mở hiệu sửa chữa xe máy) hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Nhập nghề sửa xe gắn máy Sửa chữa động cơ xe gắn máy cơ bản Sửa chữa hệ thống nhiên liệu,khởi động và đánh lửa Sửa chữa hệ thống điện, đèn, còi trên xe máy Sửa chữa khung sườn xe máy

Yêu cầu đối với người học

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp + Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; thực hành nghề nghiệp

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

+ Sử dụng, bảo quản được dụng cụ, đồ nghề trong quá trình sửa chữa, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc , đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; + Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng của động cơ và xe gắn máy đúng yêu cầu; + Tiến hành được các bước cần thiết để thực hiện những công việc trong nội dung bảo trì bảo dưỡng xe gắn máy; + Kiểm tra điều chỉnh và tìm pan, sửa chữa được các hư hỏng của xe gắn máy đúng quy trình, đúng kỹ thuật đảm bảo động cơ hoạt động tốt và an toànp; + Biết xác định nhanh chóng các hư hỏng của các loại xe, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục Thành thạo trong việc sửa chữa, chăm sóc, bảo dưỡng các loại xe

Ai phù hợp với nghề

Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 56 học viên

Năm 2016: 111 học viên

Năm 2015: 96 học viên

Năm 2014: 74 học viên

Năm 2013: 121 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Bảo trì và sửa chữa xe máy

Mã nghề Trung cấp: 5520162

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...