Chọn nghề

Vận hành cần, cầu trục
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 8 đến 10 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 442,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Lập phương án cẩu; đưa phương tiện đến nơi làm việc; xếp dỡ hàng hoá; hướng dẫn thợ phụ; xử lý sự cố xảy ra khi l àm việc; bảo dưỡng thiết bị.

Vị trí việc làm của nghề

Người hành nghề Vận hành cần trục thường được bố trí làm việc tại các công ty, xí nghiệp, các cảng nội địa, cảng biển, tự hành nghề Vận hành cần trục.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Bảo dưỡng động cơ đốt trong; Bảo dưỡng hệ thống điện; Bảo dưỡng hệ thống thủy lực; Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác cần trục bánh xích, bánh lốp; Bảo dưỡng cầu trục; Kỹ thuật thi công; Vận hành cần trục bánh xích, bánh lốp; Vận hành cầu trục; Bảo dưỡng và vận hành máy nâng; Bảo dưỡng và vận hành máy vận thăng; Lắp dựng cần trục tháp; Thay đổi thiết bị công tác cần trục; Thực tập sản xuất.

Yêu cầu đối với người học

- Với trình độ Cao đẳng: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên - Với trình độ Trung cấp: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên - Với trình độ Sơ cấp: Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Đọc được các bản vẽ thi công; - Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi thi công và xử lý được các tình huống khi xảy ra tai nạn; - Lựa chọn được các công việc chuẩn bị cho cần trục, cầu trục và các máy liên quan trước khi thi công; - Sử dụng được các dụng cụ thiết bị trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường; - Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được những hư hỏng thông thường trên các máy cần trục, cầu trục và các máy liên quan đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; - Vận hành được máy cần trục, cầu trục và các máy liên quan đúng quy trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; - Thực hiện được một số kỹ năng cơ bản về nguội; - Lựa chọn được phương án thi công và các thiết bị thi công; - Tổ chức, điều hành tổ, nhóm và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp; - Hướng dẫn được thợ bậc dưới và thợ phụ trong các công việc thi công bằng cần, cầu trục; - Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng; - Thực hiện được các biện pháp an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; + Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; + Có kỹ năng giao tiếp tốt với lãnh đạo, với đồng nghiệp và với khách hàng.

Ai phù hợp với nghề

Tất cả người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 166 học viên

Năm 2016: 219 học viên

Năm 2015: 178 học viên

Năm 2014: 130 học viên

Năm 2013: 144 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Vận hành cần, cầu trục

Mã nghề Cao đẳng: 6520182

Mã nghề Trung cấp: 5520182

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...