Chọn nghề

Vận hành máy thi công mặt đường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 230,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 250,000 VNĐ
Cơ hội: Tương đối thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận hành thành thạo các loại máy san, máy lu, máy rải thảm và một số loại máy liên quan khác để thi công mặt đường. Thực hiện các công việc san, lu, rải vật liệu, làm mặt đường đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả. Thường xuyên cập nhật để hiểu rõ quy trình thi công, bảo dưỡng chăm sóc kỹ thuật một số loại máy thi công mặt đường. Thực hiện an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công mặt đường và kèm cặp người có tay nghề thấp.

Vị trí việc làm của nghề

Người hành nghề làm việc như một công nhân trên công trình thi công đường thuộc đơn vị, công ty, doanh nghiệp đảm nhận hoặc tại các công trường xây dựng có liên quan. Công việc được tiến hành trên tuyến đường đang xây dựng hoặc tại công trường xây dựng có liên quan.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Kỹ thuật thi công mặt đường; Bảo dưỡng kỹ thuật động cơ đốt trong; Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy san; Bảo dưỡng hệ thống Thuỷ lực; Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy lu; Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy rải; Bảo dưỡng kỹ thuật các máy thi công mặt đường liên quan; Bảo dưỡng hệ thống điện; Vận hành máy san thi công mặt đườngVận hành máy lu thi công mặt đường; Vận hành máy rải thi công mặt đường; Vận hành các máy thi công mặt đường liên quan; Vận hành máy xúc lật; Vận hành máy ủi; Thực tập nghề nghiệp.

50.

Yêu cầu đối với người học

- Với trình độ Cao đẳng: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên - Với trình độ Trung cấp: có đủ sức khoẻ và tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên - Với trình độ Sơ cấp: Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề 50.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Thực hiện được các biện pháp an toàn khi thi công mặt đường; - Làm được các công việc chuẩn bị cho máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường trước khi thi công; - Làm được các công việc kiểm tra, bảo dưỡng các máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; - Vận hành được máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường, máy xúc, máy xúc lật, máy ủi, cần trục và một số máy liên quan đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; - Xử lý được một số tình huống khi vận hành máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường, máy xúc, máy xúc lật, máy ủi, cần trục và các máy liên quan. - Lựa chọn được phương án thi công và các thiết bị thi công; - Tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công mặt đường và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp; - Hướng dẫn được thợ bậc dưới và thợ phụ trong các công việc thi công mặt đường; - Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng; - Thực hiện được các biện pháp an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường; - Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế; 50.

Ai phù hợp với nghề

Tất cả người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề. 50

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Tương đối thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 16 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 19 học viên

Năm 2013: 13 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Vận hành máy thi công mặt đường

Mã nghề Cao đẳng: 6520184

Mã nghề Trung cấp: 5520184

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...