Chọn nghề

Vận hành máy xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Cung cấp nguyên liệu thô; vận hành băng tải; vận hành thiết bị nghiền; vận hành máy sàng; vận hành hệ thống cung cấp xi măng trong trạm trộn; vận hành hệ thống cung cấp nước trong trạm trộn; vận hành hệ thống khí nén; vận hành thùng trộn bê tông di động; vận hành máy vận thăng; tổ chức sản xuất; thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường lao động.

Vị trí việc làm của nghề

Người hành nghề Vận hành máy xây dựng được bố trí làm việc tại các trung tâm điều khiển, vận hành thiết bị ở các công đoạn trong dây chuyền sản xuất bê tông, xi măng; làm tổ trưởng, đội trưởng hoặc trưởng nhóm trong dây chuyền sản xuất của các công ty, công trường xây dựng.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Vẽ kỹ thuật; Bảo hộ lao động; Điện kỹ thuật; Vật liệu xây dựng; Tổ chức Sản xuất; Các môn học, mô đun chuyên môn học; Đào móng; Xây gạch; Lắp đặt các cấu kiên loại nhỏ; Trát, láng; Lát, ốp; Bả ma tít, sơn vôi, trần thạch cao.

Yêu cầu đối với người học

- Tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THCS. - Yêu cầu từ 16 tuổi trở lên

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Ai phù hợp với nghề

Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề Vận hành máy xây dựng.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 57 học viên

Năm 2016: 91 học viên

Năm 2015: 86 học viên

Năm 2014: 82 học viên

Năm 2013: 40 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Vận hành máy xây dựng

Mã nghề Cao đẳng: 6520185

Mã nghề Trung cấp: 5520185

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...