Chọn nghề

Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

“Kỹ thuật mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối” là ngành/nghề thực hiện việc thi công, bảo trì, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống mạng cáp ngoại vi và các thiết bị đầu cuối: tổng đài nội bộ, điện thoại cố định có dây, điện thoại cố định không dây, điện thoại di động, máy fax, modem ADSL, máy vi tính.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thi công, lắp đặt hệ thống mạng cáp ngoại vi và các thiết bị đầu cuối: tổng đài nội bộ, điện thoại cố định có dây, điện thoại cố định không dây, điện thoại di động, máy Fax, MODEM ADSL - MODEM/WI-FI ROUTER, máy vi tính. Phân tích được nguyên lý hoạt động của thiết bị đầu cuối cần được sửa chữa; phân tích được nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng thiết bị/hệ thống đầu cuối. Lập quy trình sửa chữa cho các thiết bị/hệ thống/máy móc thiết bị đầu cuối. Tính toán, lựa chọn được vật tư, thiết bị phù hợp với điều kiện làm việc của thiết bị/hệ thống cần sửa chữa. Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong thiết bị/hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị/hệ thống; đánh giá được chất lượng của thiết bị/hệ thống sau khi đã sửa chữa. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các công việc thuộc lĩnh vực ngành/nghề sửa chữa Kỹ thuật ngoại vi và Thiết bị đầu cuối...

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Kỹ thuật mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối làm việc trong các lĩnh vực/công ty chuyên ngành viễn thông, điện tử, tin học, vận hành sửa chữa mạng cáp ngoại vi và thiết bị đầu cuối.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

Mã nghề Cao đẳng: 6520217

Mã nghề Trung cấp: 5520217

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...