Chọn nghề

Lắp đặt điện công trình
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Trên 12 triệu VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

‘‘Lắp đặt điện công trình’’ là ngành/nghề chuyên kiểm tra, lắp đặt các thiết bị điện, hệ thống điện trong các công trình xây dựng như: các hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống sét cho công trình, lắp đặt các hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Nhiệm vụ chính của người Lắp đặt điện công trình là lắp đặt các thiết bị điện trong công nghiệp, dân dụng đang xây dựng tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và các văn phòng làm việc… sau đó bàn giao cho đơn vị chủ quản trực tiếp quản lý và sử dụng. Vì vậy, đòi hỏi người hành nghề phải có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, làm chủ về trang thiết bị, tiếp cận với công nghệ mới.

Vị trí việc làm của nghề

Đang cập nhật...

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 6 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Lắp đặt điện công trình

Mã nghề Cao đẳng: 6520239

Mã nghề Trung cấp: 5520239

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...