Chọn nghề

Tự động hóa công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 768,750 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Lắp đặt hệ thống điện tự động dân dụng và công nghiệp; quản lý đường dây; bảo trì và sửa chữa hệ thống điện tự động; vận hành các trạm truyền tải và phân phối điện năng; vận hành các dây chuyền tự động...

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Tự động hóa công nghiệp có vị trí việc làm tại các công ty điện lực, các trạm truyền tải và phân phối điện năng, các công ty xây lắp công trình điện hoặc các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội...

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Thiết bị điện công nghiệp; Điện tử công suất; Đo lường cảm biến; Điều khiển lập trình PLC; Điều khiển tự động; Vi điều khiển; Trang bị điện – điện tử trên máy; Điều khiển theo chương trình số và Rô bốt công nghiệp; Điều khiển tự động truyền động điện; Truyền động dầu ép và khí nén; Tự động hóa quá trình sản xuất; Mạng truyền thông công nghiệp; Thực tập trải nghiệm thực tế nghề nghiệp; Công nghệ chế tạo Robot; Thiết kế giao diện điều khiển.

Yêu cầu đối với người học

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, trách nhiệm công dân. - Có phương pháp làm việc khoa học; biết xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, sáng tạo trong thực hiện công việc. - Có phẩm chất đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, trách nhiệm công dân. - Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi. - Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện và hệ thống điều khiển tự động hóa. - Lập trình điều khiển PLC, xây dựng mạng truyền thông công nghiệp, lập trình các họ vi xử lý và vi điều khiển 89X, … - Phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp cải tiến chế độ làm việc của các hệ thống điều khiển.

Ai phù hợp với nghề

Học sinh tốt nghiệp THPT.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Tự động hóa công nghiệp

Mã nghề Cao đẳng: 6520264

Mã nghề Trung cấp: 5520264

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...