Chọn nghề

Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

Ngành/nghề “Vận hành bơm, quạt, máy nén khí” là công việc đảm bảo cho bơm, quạt, máy nén khí làm việc ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu của hệ thống; phòng ngừa và xử lý tốt các sự cố; thực hiện các công việc quản lý trong vận hành.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận hành các loại máy bơm, quạt và máy nén khí. Sửa chữa các loại máy bơm, quạt và máy nén khí. Lắp đặt bơm, quạt và máy nén khí.

Vị trí việc làm của nghề

Người có chuyên môn về Vận hành bơm, quạt, máy nén khí có thể làm việc tại: doanh nghiệp kinh doanh các thiết bị bơm, quạt, máy nén khí; các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện; nhà máy khác có sử dụng bơm, quạt, máy nén khí; công ty khai thác công trình thuỷ nông; công ty cấp, thoát nước của các thành phố, thị trấn; các trạm thông gió và nén khí lớn; các công ty lắp máy và sửa chữa thiết bị bơm, quạt, máy nén khí.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí

Mã nghề Cao đẳng: 6529010

Mã nghề Trung cấp: 5529010

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...