Chọn nghề

Công nghệ may Veston
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 1,152,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 1,033,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Người làm ngành/nghề Công nghệ may Veston đảm nhiệm các nhiệm vụ chính như: thiết kế kỹ thuật; thiết kế công nghệ; khai thác sử dụng thiết bị; chế tạo cữ dưỡng; kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu; cắt và chuẩn bị bán thành phẩm; may sản phẩm; hoàn thiện sản phẩm; điều độ kế hoạch sản xuất nghiên cứu sản xuất.

Vị trí việc làm của nghề

Ngành/nghề Công nghệ may Veston được tổ chức trong các cơ sở doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm Veston cao cấp. Người làm ngành/nghề công nghệ may Veston được bố trí làm việc trong các xưởng sản xuất, các phòng thiết kế kỹ thuật, các phòng nghiên cứu công nghệ hoặc các phòng kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 200 học viên

Năm 2016: 200 học viên

Năm 2015: 200 học viên

Năm 2014: 200 học viên

Năm 2013: 200 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ may Veston

Mã nghề Cao đẳng: 6540207

Mã nghề Trung cấp: 5540207

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...