Chọn nghề

Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 701,307.69 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 709,200 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Người làm ngành/nghề Kỹ thuật xây dựng có các nhiệm vụ chủ yếu như: đào móng, xây gạch; lắp đặt, lắp đặt cấu kiện loại nhỏ; trát, láng; lát, ốp; bả ma tít, sơn vôi; làm họa tiết trang trí; làm mái; lắp đặt thiết bị vệ sinh; gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; hàn Hồ quang tay; trộn, đổ, đầm bê tong; xây đá; lắp đặt mạng điện sinh hoạt; lắp đặt đường ống cấp nước trong nhà; lắp đặt đường ống thoát nước khu vệ sinh; trát vữa trộn đá…

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Kỹ thuật xây dựng có thể trực tiếp làm việc tại các vị trí của dây chuyền tại các công trường xây dựng, công trường sản xuất bê tông và các công ty sản xuất vật liệu xây dựng hoặc làm nhiệm vụ quản lý, tổ chức các tổ đội sản xuất tại các công ty xây dựng; làm kỹ thuật viên tại các phòng kỹ thuật của các doanh nghiệp xây dựng. Ngoài ra, có khả năng làm việc độc lập tại các nhà, xưởng về xây dựng.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Vẽ kỹ thuật; An toàn lao động; Điện kỹ thuật; Vật liệu xây dựng; Máy xây dựng; Khởi nghiệp kinh doanh; Dự toán; Cơ kỹ thuật; Kết cấu công trình; Nền móng; Đo đạc công trình; Autocad; Giác móng; Xây, lát đá; Xây gạch; Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ; Trát, láng; Lát, ốp; Bả mát tít, sơn vôi; Làm hoạ tiết trang trí; Làm mái; Lắp đặt thiết bị vệ sinh; Ván khuôn, giàn giáo; Cốt thép; Hàn hồ quang; Bê tông,…

Yêu cầu đối với người học

Tốt nghiệp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, người học từ đủ 15 tuổi trở lên

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp: Đạt bậc 2/5 của Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, với những kỹ năng cụ thể: + Đọc bản vẽ kỹ thuật và xác định được vị trí, kích thước của công trình; + Sử dụng các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng; + Làm các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn - giàn giáo, gia công, lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả matít, sơn vôi và một số công việc khác. + Xử lý được các sai phạm nhỏ thường gặp trong quá trình thi công. - Có năng lực thực hiện các kỹ năng thiết yếu, bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng nhận thức, kỹ năng quan sát, kỹ năng ứng dụng thực tế, kỹ năng kiên trì.

Ai phù hợp với nghề

Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên và đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của Nhà trường

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 168 học viên

Năm 2016: 153 học viên

Năm 2015: 182 học viên

Năm 2014: 274 học viên

Năm 2013: 245 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Kỹ thuật xây dựng

Mã nghề Cao đẳng: 6580201

Mã nghề Trung cấp: 5580201

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...