Chọn nghề

Công nghệ sau thu hoạch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Nghề Công nghệ Sau thu hoạch là nghề được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp từ quá trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản và công nghệ chế biến các sản phẩm sau thu hoạch giúp giảm thiểu những tổn thất trong quá trình bảo quản và chế biến nhằm nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thực hiện các công việc đúng theo quy định về an toàn thực phẩm, độc lập phân tích, kiểm soát chất lượng nguyên liệu và sản phẩm. Thực thi quy trình bảo quản, chế biến và lên kế hoạch định kỳ Có khả năng vận dụng công nghệ mới vào trong công nghệ sau thu hoạch Truyền lại những kiến thức đã biết cho người công nhân và kỹ thuật viên

Vị trí việc làm của nghề

Làm kỹ thuật viên, cán bộ quản lý kỹ thuật trong các công ty, nhà máy, phân xưởng sản xuất thực phẩm, trung tâm công nghệ sau thu hoạch Là kỹ thuật viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong các đơn vị sản xuất, các công ty hoặc các sở, ban, ngành hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, y tế. Có thể đảm nhận được các công việc cụ thể của cán bộ kỹ thuật, kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên cao cấp, cán bộ quản lý, chuyển giao khoa học công nghệ…

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 33 học viên

Năm 2013: 21 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ sau thu hoạch

Mã nghề Cao đẳng: 6620101

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...