Chọn nghề

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 560,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

“Chế biến nông sản thực phẩm” là ngành/nghề sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt và đánh bắt thủy sản như chè, cà phê, rau, quả, thịt, cá, sữa...) thành sản phẩm tiêu dùng trong đời sống hàng ngày.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thực hiện quy tŕnh chế biến nguyên liệu nụng sản thành các sản phẩm thực phẩm. Chọn và phân loại nguyên liệu nông sản. Chế biến nông sản thực phẩm theo các quá trình công nghệ và những trang thiết bị thích hợp cho từng quy trình làm ra sản phẩm.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Chế biến nông sản thực phẩm làm việc trên một công đoạn (nếu quy mô sản xuất lớn) hoặc trên toàn bộ dây chuyền sản xuất (nếu quy mô sản xuất nhỏ) để sản xuất ra sản phẩm thực phẩm. Quản lý các quá trình sản xuất thực phẩm về máy thiết bị và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Khắc phục kịp thời sự cố của một số thiết bị. Tiếp nhận công nghệ sản xuất sản phẩm mới.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản

Mã nghề Trung cấp: 5620102

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...