Chọn nghề

Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 657,900 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Chẩn đoán sâu bệnh gây hại và triệu chứng thừa/thiếu dinh dưỡng cây trồng. - Bố trí thí nghiệm ngoài đồng và theo dõi về sâu bệnh hại cây trồng. - Bảo vệ cây trồng bằng nhiều biện pháp - Bảo vệ môi trường và hướng dẫn về sản xuất bền vững - Tổ chức các buổi Hội thảo khuyến nông. - Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc.

Vị trí việc làm của nghề

- Nhân viên kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, công cụ nông nghiệp. - Kỹ thuật viên làm nhiệm vụ chuyên môn trồng trọt và bảo vệ thực vật tại các hợp tác xã, nông trường, trang trại. - Viên chức làm việc tại Chi cục Bảo vệ thực vật, Trạm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Giống cây trồng, Trạm Kiểm dịch thực vật. - Nhân viên bảo vệ thực vật (đảm nhận cả nhiệm vụ chuyên ngành trồng trọt) của UBND xã, phường, thị trấn. - Cộng tác viên hoặc bạn nhà nông tham gia mạng lưới bảo vệ thực vật của địa phương, của các công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. - Tự tạo việc làm bằng cách kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dụng cụ nông nghiệp, giống cây trồng; tự tổ chức sản xuất nông sản ở quy mô hộ gia đình và trang trại

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Sinh lý thực vật; Khí tượng nông nghiệp; Đất trồng ; Phân bón; Sinh thái nông nghiệp; Bảo vệ môi trường đại cương; Phương pháp thí nghiệm; Tin học ứng dụng; Côn trùng đại cương; Bệnh cây đại cương; Quản lý cỏ dại và động vật hại cây trồng; Thuốc bảo vệ thực vật; Điều tra dự tính dự báo dịch hại; Đấu tranh sinh học; Pháp luật chuyên ngành; Kỹ thuật canh tác cây lương thưc và cây rau; Kỹ thuật canh tác ây ăn quả và cây công nghiệp; Quản lý dịch hại trên cây lương thưc; Quản lý dịch hại trên cây rau; Quản lý dịch hại trên cây ăn quả; Quản lý dịch hại trên cây công nghiệp.

Yêu cầu đối với người học

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Phải đảm bảo các điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hiện hành. - Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực, có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao; - Yêu nghề, có trách nhiệm với công việc được giao, bảo vệ tài sản, tiết kiệm vật liệu vật tư, đấu tranh chống lại sai phạm; - Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Kỹ năng cứng + Kỹ năng điều tra, phát hiện, dự tính - dự báo dịch hại cây trồng, chỉ đạo thực hiện quy trình phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng chủ yếu trong nông nghiệp; + Kỹ năng thực hành thành thạo các kỹ năng chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, hướng dẫn phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, sử dụng hiệu quả các loại chế phẩm bảo vệ cây trồng; + Kỹ năng ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật, sử dụng được các trang thiết bị phòng thí nghiệm để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản; - Kỹ năng mềm + Kỹ năng làm việc theo nhóm, năng lực vận động nông dân, có khả năng chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; + Lập và triển khai kế hoạch tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các chế phẩm sử dụng nông nghiệp theo đúng qui định ngành; + Tiếng anh: trình độ A2 hoặc tương đương.

Ai phù hợp với nghề

- Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (đã được bổ sung đủ khối lượng kiến thức văn hóa theo yêu cầu) và tương đương.. - Người yêu thích cây trồng và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 146 học viên

Năm 2016: 192 học viên

Năm 2015: 227 học viên

Năm 2014: 184 học viên

Năm 2013: 256 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Mã nghề Trung cấp: 5620111

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...