Chọn nghề

Lâm sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 427,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 366,142.86 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thiết kế trồng rừng; nhân giống cây trồng; trồng và chăm sóc rừng; nuôi dưỡng và phục hồi rừng; quản lý bảo vệ rừng; thiết kế khai thác gỗ; khai thác gỗ và tre nứa; trồng cây ăn quả; trồng cây công nghiệp; trồng và thu hoạch một số lâm sản ngoài gỗ; trồng hoa và cây cảnh; nông, lâm kết hợp; khuyến nông lâm; kinh doanh sản xuất nông, lâm nghiệp.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Lâm sinh được bố trí làm việc tại các vị trí sau: các trang trại, các hộ gia đình, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước nhằm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái; các công ty môi trường và công ty môi trường đô thị.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

An toàn lao động; Sinh lý thực vật; Thực vật và cây rừng ; Sinh thái rừng và môi trường; Đất và phân bón; Đo đạc; Bảo vệ thực vật đại cương; Pháp chế lâm nghiệp; Nông lâm kết hợp; Khuyến nông lâm; Lâm nghiệp xã hội; Khởi nghiệp kinh doanh và Quản lý kinh tế hộ, trang trại; Hạt giống cây rừng; Vườn ươm cây giống; Tạo cây giống từ hạt; Tạo cây giống bằng giâm, chiết, ghép; Vi nhân giống cây trồng; Sử dụng một số máy công cụ; Thiết kế trồng và khai thác rừng; Trồng và chăm sóc rừng; Trồng cây lâm sản ngoài gỗ; Nuôi dưỡng, phục hồi rừng; Quản lý, bảo vệ rừng; Khai thác gỗ, tre nứa; Sản xuất rau an toàn; Trồng nấm; Trồng cây công nghiệp; Trồng cây ăn quả; Trồng cây lương thực; Trồng hoa và cây cảnh.

Yêu cầu đối với người học

- Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (đã được bổ sung đủ khối lượng kiến thức văn hóa theo yêu cầu) và tương đương. - Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc do cá nhân và tập thể tạo ra. - Có năng lực thẩm định, nghiệm thu các công trình trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. - Có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái. - Có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, không ngừng ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành, góp phần thúc đẩy ngành lâm nghiệp ngày càng phát triển.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Xây dựng được vườn ươm loại nhỏ và lập được kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cây giống; thành thạo các công việc sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp gieo hạt, giâm hom, chiết cành, ghép cây,kỹ thuật vi nhân giống để ứng dụng sản xuất một số loài cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp, và cây cảnh; - Làm thành thạo các công việc trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi rừng; phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chữa cháy rừng; Sử dụng thành thạo địa bàn 3 chân, địa bàn cầm tay, máy định vị GPS để thiết kế trồng rừng, khai thác rừng; sử dụng được các công cụ trong khai thác gỗ và tre nứa;máy bơm nước, máy phun thuốc trừ sâu, máy cắt cỏ, máy làm đất; - Trồng và chăm sóc được một số loài cây gỗ, cây lương thực, hoa màu, nấm và các loài cây lâm sản ngoài gỗ; - Tổ chức sản xuất trang trại quy mô vừa và nhỏ; điều hành được hoạt động sản xuất ở mức độ nhóm, tổ, đội; giám sát kỹ thuật lâm sinh; - Đạt bậc 4/

Ai phù hợp với nghề

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (đã được bổ sung đủ khối lượng kiến thức văn hóa theo yêu cầu) và tương đương. Yêu thích nghề, sức khỏe.

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 131 học viên

Năm 2016: 183 học viên

Năm 2015: 174 học viên

Năm 2014: 165 học viên

Năm 2013: 160 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Lâm sinh

Mã nghề Cao đẳng: 6620202

Mã nghề Trung cấp: 5620202

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...