Chọn nghề

Quản lý tài nguyên rừng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 407,800 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 339,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản, điều tra đánh giá tài nguyên rừng (rừng và đất rừng), quy hoạch lâm nghiệp, thiết kế sản xuất kinh doanh rừng

Vị trí việc làm của nghề

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn; sở tài nguyên môi trường; chi cục kiểm lâm, chi cục lâm nghiệp; chi cục bảo vệ thực vật, hạt kiểm lâm; trạm bảo vệ thực vật, phòng tài nguyên môi trường, khuyến lâm

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

- Thực vật rừng - Động vật rừng - Đa dạng sinh học - Côn trùng rừng - Bệnh cây rừng - Quản lý lửa rừng - Khai thác vận chuyển lâm sản - Bảo tồn động vật hoang dã - Quản lý lâm sản ngoài gỗ

Yêu cầu đối với người học

- Nắm vững các chức năng của rừng, giải thích được các biến động về sinh thái rừng dưới sự tác động của các yếu tố: môi trường, khí hậu, đất, địa hình, sinh vật và con người - Mô tả được cấu tạo, nguyên lý một số loại máy đo đạc, địa bàn 3 chân và địa bàn cầm tay, máy kinh vĩ, GPS, thước đo chiều cao cây rừng Blummiess - Mô tả được các ứng dụng của bộ công cụ dùng để xây dựng bản đồ số; - Mô tả được đặc điểm nhận biết của một số loại gỗ, lâm sản ngoài gỗ, thực vật rừng, bệnh cây rừng, côn trùng rừng; - Phân tích được các nguyên nhân, tác hại của cháy rừng và đánh giá được các biện pháp phòng cháy chữa cháy hiện nay - Mô tả được kỹ thuật, các loại hình công nghệ khai thác gỗ và một số lâm sản ngoài gỗ; Mô tả được các khâu sản xuất chính trong khai thác lâm sản; - Xác định được các hành vi vi phạm hành chính, các hành vi truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản - Giải thích được nguyên lý của các phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên rừng (rừng và đất rừng) và cơ sở lý luận của công tác quy hoạch lâm nghiệp và thiết kế sản xuất kinh doanh rừng

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Phân loại và nhận biết được các loài thực vật rừng, động vật rừng, côn trùng rừng và bệnh cây rừng, các loại gỗ và lâm sản ngoài gỗ từ đó làm cơ sở để quản lý bảo vệ tài nguyên sinh vật rừng - Thực hiện được công việc điều tra, đánh giá, giám sát diễn biến tài nguyên rừng bao gồm tài nguyên thực vật, động vật, côn trùng, bệnh cây rừng, đa dạng sinh học để đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp quản lý tài nguyên rừng bền vững - Vận dụng được các phương pháp phòng cháy và chữa cháy rừng khi có cháy rừng sảy ra Thực hiện được công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng cháy và chữa cháy rừng - Thực hiện được việc lập biên bản, hồ sơ vi phạm, áp dụng được các quy định của pháp luật để xử lý vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng và quản lý lâm sản - Thực hiện được công tác quy hoạch lâm nghiệp nhằm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ rừng theo dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt - Có kỹ năng giao tiếp và làm việc với cộng đồng Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm Có kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc - Độc lập thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều tra tình hình về công tác quản lý rừng, quản lý lâm sản, phá hoại rừng, buôn lậu lâm sản; - Có phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản

Ai phù hợp với nghề

Yêu thích nghề, sức khỏe và tinh thần dũng cảm

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 35 học viên

Năm 2016: 97 học viên

Năm 2015: 49 học viên

Năm 2014: 56 học viên

Năm 2013: 52 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng

Mã nghề Cao đẳng: 6620207

Mã nghề Trung cấp: 5620207

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...