Chọn nghề

Kiểm lâm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 400,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 380,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

“Kiểm lâm” là ngành/nghề thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi cả nước.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kiểm lâm: tuyên truyền giáo dục pháp luật lâm nghiệp; thực hiện nghiệp vụ hành chính kiểm lâm; nâng cao hiệu lực thi hành nhiệm vụ kiểm lâm; thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; xây dựng biện pháp bảo tồn thực vật rừng; bảo tồn đa dạng sinh học và động vật; quản lý kỹ thuật gây nuôi một số động, thực vật hoang dã; quản lý bền vững hệ sinh thái rừng; xây dựng và phát triển rừng; chuyển giao kỹ thuật khuyến nông lâm.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Kiểm lâm thường được bố trí làm việc tại các hạt kiểm lâm cấp huyện, hạt kiểm lâm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, cơ quan kiểm lâm vùng, các trạm Kiểm lâm cửa rừng, địa bàn hoặc làm chuyên viên ở một số bộ phận tại cơ quan kiểm lâm cấp cục, chi cục kiểm lâm, và các cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Mọi công dân trong độ tuổi lao động, có đủ sức khỏe. Người học trình độ Trung cấp tối thiểu phải tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương. Người học trình độ Cao đẳng tối thiểu phải tốt nghiệp PTTH trở lên hoặc tương đương

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Tương đối dễ tìm việc

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Kiểm lâm

Mã nghề Cao đẳng: 6620208

Mã nghề Trung cấp: 5620208

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...