Chọn nghề

Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 1,026,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 1,000,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Đang cập nhật...

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Thực hiện chuyên môn kỹ thuật y: + Chủ trì, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y; + Chủ trì tổ chức đón tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi/chuyển mẫu và thu nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường - nghề nghiệp; + Tổ chức chuẩn bị, kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, thuốc, hóa chất đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên khoa; + Thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên sâu thuộc chuyên khoa, ứng dụng kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành; + Chủ trì, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chế độ kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong chuyên môn; + Theo dõi, thống kê hoạt động chuyên môn theo quy định trong phạm vi được giao. - Quản lý hoạt động chuyên môn: + Tổ chức, thực hiện hoạt động chuyên môn theo nhiệm vụ được giao. + Lập kế hoạch quản lý, định kỳ kiểm kê, báo cáo về việc quản lý sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, thuốc của khoa hoặc của đơn vị trong lĩnh vực y học; + Sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại của chuyên ngành; bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản; + Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về chuyên môn của viên chức kỹ thuật y ở cấp thấp hơn trong phạm vi được giao. - Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị: + Thông báo kịp thời chỉ số, hình ảnh liên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị; đề xuất tiến hành một số kỹ thuật khác giúp chẩn đoán và điều trị trường hợp cần thiết; + Tham gia hội chẩn khi được phân công. - Bảo vệ quyền lợi của người bệnh, cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm: + Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác, khách quan và trung thực; + Bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác; + Thực hiện quyền của người bệnh, cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm theo quy định của pháp luật; + Chủ trì, tổ chức, thực hiện biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn đối với người bệnh. - Tư vấn, giáo dục sức khỏe: + Xây dựng nội dung, chương trình và thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng trong phạm vi được giao; + Tham gia phòng chống dịch và thảm họa khi có yêu cầu. - Đào tạo, nghiên cứu khoa học: + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên và viên chức kỹ thuật y; + Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; + Tổ chức áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bằng chứng y học trong thực hành kỹ thuật y.

Vị trí việc làm của nghề

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có thể làm việc tại các đơn vị, cơ sở y tế như: Các khoa xét nghiệm của bệnh viện huyện, tỉnh, trung ương; các phòng xét nghiệm của các Viện nghiên cứu Y – Sinh; các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố; đội vệ sinh phòng dịch huyện/thị… Sau khi tốt nghiệp người học có thể học tiếp ở các bậc cao hơn như cao đẳng, đại học, đào tạo chuyên khoa.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Hóa phân tích; KTXNCB;Công tác bảo đảm&KTCLXN; Giải phẫu bệnh; Huyết học; Độc chất học lâm sàng; Hóa sinh; Vi sinh; Ký sinh trùng; TTLS xét nghiệm vi sinh; TTLS xét nghiệm ký sinh trùng; TTLS xét nghiệm huyết học; TTLS xét nghiệm hóa sinh; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Thực tập tốt nghiệp.

Yêu cầu đối với người học

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Kỹ năng nhận biết: Nắm vững các kiến thức cơ bản về nghề Kỹ thuật xét nghiệm y tế, vận dụng vào việc sử dụng các kiến thức trong hành nghề với ý thức tự chủ và hoàn thành công việc trách nhiệm cao. - Kỹ năng sử dụng: + Theo dõi được các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn - uống, trạng thái tâm - sinh lý của người sản- phụ khoa ... + Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm y tế một cách cẩn thận, chính xác, đúng qui trình để đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác đáng tin cậy. + Thực hiện được các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh; + Phụ giúp được thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện được các thủ thuật chăm sóc; + Tham gia thực hiện được việc sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc được người bệnh trong điều trị tích cực- Thực hiện được các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công; + Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện được quy trình chăm sóc người bệnh. + Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học. - Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản ảnh: + Theo dõi và báo cáo được những diễn biến bất thường cho Bác sĩ để xử lý kịp thời; + Tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về công tác Xét nghiệm y tế..

Ai phù hợp với nghề

- Học sinh tốt nghiệp THPT - Có đủ sức khỏe, yêu nghề

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 207 học viên

Năm 2016: 146 học viên

Năm 2015: 98 học viên

Năm 2014: 148 học viên

Năm 2013: 152 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã nghề Cao đẳng: 6720602

Mã nghề Trung cấp: 5720602

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...