Chọn nghề

Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

Ngành/nghề “Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không” được thực hiện trên cơ sở kết hợp việc sử dụng con người, khai thác các thiết bị an ninh để xác định đúng hành khách, nhân viên, người tham quan (gọi chung là hành khách) và phát hiện, loại bỏ vũ khí, chất cháy nổ (gọi chung là vũ khí), vật phẩm nguy hiểm bị cấm vào khu vực hạn chế hàng không hoặc lên tàu bay.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận hành, khai thác máy X-quang. Vận hành, khai thác máy phát hiện kim loại cầm tay. Vận hành, khai thác máy phát hiện kim loại cố định. Vận hành, khai thác máy phát hiện chất nổ cố định. Vận hành, khai thác máy phát hiện chất nổ cầm tay. Vận hành, khai thác máy bộ đàm. Kiểm tra soi chiếu đối với hành khách, nhân viên, người tham quan. Kiểm tra soi chiếu đối với hành lý xách tay, đồ vật. Kiểm tra soi chiếu đối với hành lý ký gửi, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư tín. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của nhân viên, người tham quan, hành khách và thẻ lên tàu bay của hành khách. Xử lý hành khách gây rối tại điểm kiểm tra soi chiếu. Xử lý với tình huống khẩn nguy tại điểm kiểm tra soi chiếu. Hoàn tất hồ sơ sự việc.

Vị trí việc làm của nghề

Vị trí điểm kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không được thiết lập tại các cảng hàng không gồm các vị trí cụ thể sau: nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu chế biến suất ăn, khu bảo dưỡng tàu bay hoặc điểm kiểm tra soi chiếu tăng cường.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không

Mã nghề Trung cấp: 5860102

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...