Chọn trường

Trường Trung cấp Y tế Trung ương

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Nguyễn Cao Nhạc, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1919

Điện thoại:

Email: ytetrunguong@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: tcytetrunguong.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 396/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 08/4/2009

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Bắc Ninh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 20

- Ngày cấp: 14/6/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Danh sách nghề đào tạo

Chăm sóc sắc đẹp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Nguyễn Cao Nhạc, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã trường: TCD1919

Điện thoại:

Email: ytetrunguong@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: tcytetrunguong.edu.vn